Antti Pentikäinen ja Mohamed Elsanousi YK:n apulaispääsihteerin ja kansanmurhia ehkäisevän toimiston neuvonantajiksi

YK:n apulaispääsihteeri ja kansanmurhien ehkäisemisen erityisneuvonantaja Adama Dieng on pyytänyt Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston toiminnanjohtaja Antti Pentikäisen ja johtaja Mohamed Elsanousin neuvonantajikseen. Perjantaina varmistuneella nimityksellä kansanmurhia ehkäisevä toimisto tahtoo tehostaa uskonnollisten toimijoiden roolia väkivallan ennaltaehkäisyssä.

Kansanmurhia ennaltaehkäisevä toimisto perustettiin Ruandan ja Srebrenican kansanmurhien jälkeen ja toimisto työskentelee läheisessä yhteistyössä YK:n pääsihteerin kanssa.

Vuonna 2015 toimisto käynnisti prosessin, jonka tavoite oli tiivistää uskonnollisten ja perinteisten johtajien ja toimijoiden yhteistyötä vihapuheen ja väkivallan lietsonnan pysäyttämiseksi. Pentikäinen ja Elsanousi ovat avustaneen työn käynnistämisessä ja toteuttamisessa, ja työn virstanpylväs saavutettiin heinäkuussa 2017, kun Plan of Action for Religious Leaders and Actors to Prevent Incitement to Violence that Could Lead to Atrocity Crimes -toimintasuunnitelma julkistettiin. Julkistamistilaisuudessa YK:n pääsihteeri António Guterres kiitti rauhanverkostoa yhteistyöstä.

Tiivistämällä yhteistyötä rauhanverkoston kanssa Dieng haluaa tehostaa toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.

Antti Pentikäinen.

Antti Pentikäinen.

”Uskontoa käytetään paljon vihan ja väkivallan lietsontaan, mutta siitä voidaan saada myös voimaa rauhanrakennukseen. Uskonnon mahdollisuus rauhan tukemiseen on erityisen merkittävä, kun yhteisöjen on löydettävä keinoja elää yhdessä väkivallan jälkeen. Uskonnolla on myös keskeinen rooli sovinnon mahdollistamisessa. Meidän tehtävämme on auttaa sekä YK:ta että väkivallasta toipuvia yhteisöjä tässä työssä”, Pentikäinen kuvailee uutta tehtäväänsä.

Apulaispääsihteeri Dieng vieraili syyskuussa Suomessa ja puhui rauhanverkoston kanssa tehdystä yhteistyöstä Kirkon Ulkomaanavun 70-vuotisjuhlassa.

”Arvostan rauhanverkoston tukea vihapuheen ja väkivallan pysäyttämiseksi suuresti. Olen erityisen kiitollinen rauhanverkostolle siitä, että sillä on ollut rohkeus jakaa vakaumukseni siitä, että jokaisen uskonnon ytimessä on jaettu usko inhimillisyyteen ja toisen kunnioitukseen. Yhdessä rauhanverkoston kanssa olemme onnistuneet tuomaan keskustelun uskonnon positiivisesta voimasta YK:n työn ytimeen. Tämä on valtava saavutus”, Dieng totesi juhlapuheessaan.

Nimitys ei vaikuta Pentikäisen ja Elsanousin työhön rauhanverkostossa.

Lisätietoja: Antti Pentikäinen (+358 40 5313514 tai +1 917 900 2284, aikaero -7 tuntia),
antti.pentikainen@peacemakersnetwork.org
Bio ja kuva

Lisätietoa aiheesta:

YK:n kansanmurhien ehkäisemisen toimisto
YK:n kansanmurhien ehkäisemisen toimiston toimintasuunnitelma uskonnollisille johtajille ja toimijoille: Plan of Action for Religious Leaders and Actors to Prevent Incitement to Violence that Could Lead to Atrocity Crimes

Adama Diengin puhe KUA:n 70-vuotisjuhlassa

Esimerkkejä rauhanverkoston ja YK:n kansanmurhien ehkäisemisen toimiston yhteistyöstä:
United Nations Secretary-General Recognizes the Network’s Role in the Plan of Action for Religious Leaders and Actors
From Plan to Action – A Roundtable Discussion in Helsinki

Uskonnollisten ja perinteisten rauhantoimijoiden verkosto

Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto on vuonna 2013 perustettu kansainvälinen verkosto, joka työskentelee paikallisyhteisöjen, uskonnollisten ja perinteisten rauhantekijöiden, valtioinstituutioiden sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa kestävän rauhan rakentamiseksi. Verkosto toimii alustana noin 50 rauhantyötä tekevän toimijan yhteistyölle.

Verkoston työ jäsentyy kolmen eri temaattisen kokonaisuuden alle: rauhantyön tuki, tasa-arvo rauhantyössä sekä asiantuntemus väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssä. Työn muotoja ovat muun muassa tutkimus, verkostoituminen ja koulutus. Vuoteen 2017 mennessä rauhanverkosto on tukenut rauhanprosesseja muun muassa Keniassa, Somaliassa, Keski-Afrikan Tasavallassa, Kaakkois-Aasiassa, Libyassa ja Etelä-Sudanissa.

Rauhanverkoston sihteeristönä toimii Kirkon Ulkomaanapu.

peacemakersnetwork.org