Ulkomaanapu tukemaan lasten koulunkäyntiä Syyriassa

Kirkon Ulkomaanapu alkaa tukea yli kahden tuhannen lapsen koulunkäyntiä ja tukiopetusta Syyriassa. Myös pakolaisnuorten tilanne Kreikan saaristossa on hälyttävä, sillä heitä ei tällä hetkellä huomioida lainkaan. Jopa 80 prosenttia yksinmatkustavista alaikäisistä katoaa mantereelle päästyään.

Kirkon Ulkomaanapu tukee noin 2 200 lapsen koulunkäyntiä ja tukiopetusta Syyriassa. Heistä suurin osa on tyttöjä. Enemmistö Ulkomaanavun tukea saavista asuu Dara’an alueella, mistä sota sai alkunsa vuonna 2011. Muut tuettavat koulut sijaitsevat Al Hasakehissa, Aleppossa ja Damaskoksen ympäristössä.

Erityisesti lapset ja nuoret ovat kärsineet viisivuotispäiväänsä viettävässä Syyrian sodassa, sillä he ovat olleet koulusta pois pitkiä aikoja pommitusten ja turvallisuusuhkien tähden.
”Arviolta 2,1–2,4 miljoonaa Syyriassa edelleen asuvaa lasta ja nuorta ei pääse kouluun tänäkään vuonna. Tuhannet syyrialaislapset tulevat aikuistumaan ilman, että he ovat käyneet ensimmäistäkään päivää koulua. Ja näiden lasten pitäisi jonain päivänä rakentaa uudenlainen Syyria”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun Lähi-idän alueellinen ohjelmapäällikkö Olli Pitkänen.

YK:n mukaan Syyriassa jopa kuusi miljoona lasta on välittömän humanitaarisen avun tarpeessa. Erittäin tärkeitä tuen muotoja tilanteessa ovat koulun jatkuminen, lastensuojelu sekä psykososiaalinen tuki.

”Lapset ja nuoret kokevat toivottomuutta ja elävät eristäytyneinä. He ovat äärimmäisen heikossa tilanteessa. Tuossa tilanteessa koulutus tuo tunteen elämän jatkumisesta. Se vahvistaa itseluottamusta ja tuo myös mukanaan mahdollisuuden radikaalisti toisenlaiseen tulevaisuuteen”, sanoo Minna Peltola, Kirkon Ulkomaanavun opetusalan erityisasiantuntija.

Vuodesta 2012 alkaen Ulkomaanapu on järjestänyt koulutusta ja hyvinvointia tukevia hankkeita tuhansille syyrialaisnuorille Jordaniassa.

Pakolaisnuorten tilanne Kreikassa hälyttävä – moni katoaa mantereelle päästyään

Helmikuussa 2016 Ulkomaanapu teki tarvekartoituksen Kreikan saarilla ja Ateenassa erityisesti pakolaislasten ja -nuorten tarpeista yhdessä Norjan kirkon ulkomaanavun ja Ruotsin kirkon kanssa. Syksystä 2015 Kirkon Ulkomaanapu on auttanut pakolaisia Unkarissa, Serbiassa ja Kreikassa.

Tällä hetkellä suurin osa Kreikan saarille tulevista pakolaisista on naisia, lapsia ja nuoria. Erityisesti nuorten tilanne on heikko. Esimerkiksi lapsiystävällisiä tiloja järjestetään jonkin verran, mutta nuorille ei ole tiloja lainkaan. Erityisesti nuorten tyttöjen suojelusta tulisi huolehtia paremmin, sillä he saattavat jopa joutua samaan hätämajoitukseen miesten kanssa. Yksintulevia alaikäisiä pidetään niin ikään usein poliisin pidätyskeskuksissa niin, että tytöt ja pojat joutuvat jakamaan samat tilat. Myöhemmin nämä nuoret siirretään mantereelle vierastaloihin, joista Ulkomaanavun selvityksen mukaan noin kahdeksan kymmenestä katoaa tai lähtee laittomasti, mikä tekee heistä erityisen haavoittuvia.

Psykososiaalisen tuen saaminen on myös nuorille ongelmallista, koska hätäapua antavilla työntekijöillä ja vapaaehtoisilla ei ole yhteistä kieltä pakolaisten kanssa. He voivat osoittaa tukea pienille lapsille pitämällä heitä sylissä, mutta varhaisnuoret ja nuoret jäävät tuetta.

Arabikevään kansannousun tukahduttamisesta alkaneen, monimutkaiseksi kansainväliseksi konfliktiksi kasvaneen Syyrian sodan viisivuotispäivää vietetään tiistaina 15.3.2016. Sota on vaatinut jo yli 250 000 ihmisen hengen. Yli miljoona ihmistä on loukkaantunut, 6,5 miljoonaa joutunut jättämään kotinsa Syyrian sisällä ja yli 4,8 miljoonaa syyrialaista on paennut maasta. Kyse on pahimmasta pakolaiskriisistä koko maailmassa.

Lisätietoja:
Olli Pitkänen, Lähi-idän alueellinen ohjelmapäällikkö, 040 729 22 85.
Minna Peltola, opetusalan erityisasiantuntija, 040 739 56 12.
Tiedottaja Eriikka Käyhkö, 040 631 97 32.

Video työstämme Syyrian lasten ja nuorten parissa: