Utlandshjälpen tar sig an barnens skolgång i Syrien

Kyrkans Utlandshjälp kommer att ta sig an över tvåtusen barns skolgång och stödundervisning i Syrien. Situationen är alarmerande också för de unga som är på flykt och befinner sig den grekiska arkipelagen. För tillfället uppmärksammas de överhuvudtaget inte. Uppemot 80 procent av de minderåriga som färdas ensamma försvinner när de kommer till fastlandet.

Kyrkans Utlandshjälp skall understöda ca 2 200 barns skolgång och stödundervisning i Syrien. Största delen av barnen är flickor. De flesta av de som får ta emot stödet bor i Dara´a där kriget blossade upp år 2011. Övriga skolor som skall understödas finns i Al Hasakeh, Aleppo och kring Damaskus.
Det är nu fem år sedan kriget började. Särskilt barnen har farit illa. Bland annat har de inte kunnat gå i skolan.

”Uppemot 2,1-2,4 miljoner barn som ännu bor i Syrien kan inte börja skolan i år heller. Tusentals syriska barn kommer att nå vuxen ålder utan att ha kunnat gå i skola en endaste dag. Det är dessa barn som en dag skall återuppbygga Syrien”, säger Olli Pitkänen, Utlandshjälpens regionala programchef i Mellanöstern.

Enligt FN behöver till och med sex miljoner barn i Syrien humanitär hjälp. En mycket viktig del av biståndet är att se till att barnens skolgång kan fortsätta och se till att barnskyddet fungerar och att barnen och de unga får psykosocialt stöd.

”Barnen och de unga är uppgivna och utan hopp. De lever isolerade och är mycket utsatta i sin situation. Då kan skolan bli en plats där de får känna att livet fortsätter trots allt. Det stärker deras självförtroende och medför möjligheter att skapa en radikalt annorlunda framtid”, konstaterar Minna Peltola som är Utlandshjälpens specialsakkunniga inom undervisning.

Sedan år 2012 har Utlandshjälpen arrangerat utbildning och hälsofrämjande projekt till tusentals unga syriska flyktingar i Jordanien.

De unga flyktingarnas situation i Grekland är alarmerande – många försvinner när de nått fastlandet

I februari 2016 kartlade Kyrkans Utlandshjälp hjälpbehoven på de grekiska öarna och i Aten. Man fäste sig särskilt vid de flyktingbarnens och unga flyktingarnas behov. Kartläggningen utfördes i samarbete med den Svenska och den Norska kyrkan. Från och med hösten 2015 har Kyrkans Utlandshjälp bistått flyktingar i Ungern, Serbien och Grekland.

För tillfället är de flesta flyktingar som anländer till grekiska öarna kvinnor, barn och unga. Särskilt de ungas situation är svår. För barnen arrangeras barnvänliga miljöer men de ungas behov tillmötesgås inte lika väl. Man borde i synnerhet se över de unga flickornas beskydd, eftersom det händer att de till och med placeras i samma boenden som männen. Också minderåriga pojkar och flickor hamnar i samma utrymmen hos polisen. I ett senare skede förflyttas de unga till fastlandet till mottagningscentraler därifrån åtta av tio unga enligt Utlandhjälpens utredningar försvinner eller tar sig vidare illegalt. Det försätter dem i en särskilt sårbar position.

Det är även svårt för barnen och de unga att erhålla psykosocialt stöd eftersom biståndsarbetarna oftast inte talar flyktingarnas språk. Arbetarna kan visa sin omsorg till barnen genom att t.ex. ta dem i famnen men de unga blir utan uppmärksamhet.

Kriget i Syrien som blivit en invecklad internationell konflikt och som fick sin början när Arabvårens folkresning kuvades, har nu pågått i fem år. Femårsdagen inföll tisdagen 15.3. Kriget har redan krävt över 250 000 mänskoliv. Över en miljon mänskor har skadats, 6,5 miljoner har tvingats lämna sitt hem och befinner sig på flykt i Syrien och 4,8 miljoner har flytt landet. Det är frågan om den värsta flyktingkrisen i hela världen.

Tilläggsinformation:

Olli Pitkänen, regional programchef i Mellanöstern, 040 729 22 85.
Minna Peltola, specialsakkunnig inom undervisning, 040 739 56 12.
Eriikka Käyhkö, informatör, 040 631 97 32.