Nuoret ovat vaihtaneet ilmastoahdistuksen toiminnaksi – päättäjät, nyt on teidän vuoronne

Lauantaina 2.3. yli 500 nuorta kokoontui Finlandia-talolle Helsinkiin keskustelemaan ilmastonmuutoksesta ja vaatimaan päättäjiltä parempaa ilmastopolitiikkaa. Nuoret ovat kyllästyneet siihen, että esimerkiksi talouskasvu asetetaan jatkuvasti ilmaston edelle. Ilmastonmuutos iskee voimakkaimmin niihin ihmisiin, jotka ovat vähiten vastuussa ongelman aiheuttamisesta.

Meidän ilmasto2030 -kokouksessa julkaistiin nuorten julkilausuma, joka avaa ilmaston nykytilaa ja rakentaa nuorten vision siitä, millaisia ilmastotekoja Suomessa pitää tehdä vuoteen 2030 mennessä. Nuorten julkilausumassa ilmastonmuutosta tarkastellaan ympäristön, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja talouden näkökulmista.

Nuoret peräänkuuluttavat merkittäviä toimia, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä. Nuorten vaatimat toimenpiteet liittyvät esimerkiksi yritysten vastuuseen, kestävään ruokajärjestelmään ja koulutukseen. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointi tulisi ottaa mukaan kaikkeen päätöksentekoon.

Nuoret ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 on YK:n ja sen jäsenvaltioiden kunnianhimoinen tavoiteohjelma, jota myös Kirkon Ulkomaanapu toiminnallaan pyrkii saavuttamaan. 17 tavoitetta pitävät sisällään niin laadukkaan koulutuksen mahdollistamisen kaikille, köyhyyden poistamisen, sukupuolten tasa-arvon kuin rauhanomaiset yhteiskunnat. Ilmastonmuutos vaikeuttaa näiden tavoitteiden saavuttamista.

Nuoret ovat ottaneet kestävän kehityksen tavoitteet omakseen ja esimerkiksi Tanskassa aktiiviset nuoret ovat luoneet oman tavoitteensa, tavoitteen numero 18. Kyseinen tavoite on nuorten osallisuus, sillä ilman nuorten todellista ja tarkoituksenmukaista osallisuutta emme voi tavoitteita saavuttaa.

Maailmassa on tällä hetkellä 1,8 miljardia 10–24-vuotiasta nuorta. Kyseessä on maailmanhistorian suurin nuori sukupolvi. Parlamenttienvälisen liiton vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan kuitenkin ainoastaan alle kaksi prosenttia maailman parlamentaarikoista on alle 30-vuotiaita. Nuoret eivät siis suurelta osin ole mukana tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän tulevaisuuteensa.

Juuri nuoret ovat kuitenkin heränneet ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin uhkiin. Vuoden 2018 nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan lähes 70 prosenttia suomalaisista nuorista on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Myös ilmastobarometrin ennakkomaistiaiset kertovat samansuuntaista: nuoret ovat muita sitoutuneempia tekemään omassa elämässään sellaisia valintoja, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta.

Belgiassa kymmenet tuhannet koululaiset ovat lintsanneet koulusta kiinnittääkseen päättäjien huomion ilmastoasioihin. Inspiraationa on ollut 16-vuotias Greta Thunberg, joka aloitti Ruotsissa koulusta lintsaamisen ilmaston puolesta.

Nuoret ovat ottaneet myös järeämmät aseet käyttöön: nuorten ilmastokanteita on tulossa vireille tai on vireillä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Uudessa-Seelannissa.

Ilmastonmuutos iskee voimakkaimmin niihin ihmisiin, jotka ovat vähiten vastuussa ongelman aiheuttamisesta – kuten naisiin ja tyttöihin kehittyvissä maissa. Juuri näissä maissa myös Kirkon Ulkomaanapu työskentelee. Esimerkiksi kuivuus pilaa nopeasti ihmisten mahdollisuudet toimeentuloon, jos elinkeino liittyy maatalouteen.

Miten juuri sinä voit olla vaikuttamassa ilmastokysymyksiin? Sen lisäksi, että Kirkon Ulkomaanapu taistelee ilmastonmuutosta vastaan ohjelmamaissaan, sinä voit tulla mukaan vaikuttamaan globaaleihin kysymyksiin myös täällä Suomessa. Naisten Pankki tukee naisten koulutusta ja mahdollisuuksia parempaan toimeentuloon globaalissa etelässä. Changemaker on nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, joka toimii globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta esimerkiksi kampanjoimalla.

Muista myös äänestää, allekirjoittaa adresseja, osallistua mielenosoituksiin ja tehdä kestäviä kulutusvalintoja.

Nykyiset päättäjät eivät ole täällä kärsimässä ilmastomuutoksen aiheuttamista ongelmista tulevaisuudessa. Meillä ei ole enää aika odottaa!

Meidän ilmasto2030 -tapahtuman järjesti Nuorten Agenda2030 -ryhmä yhteistyössä Sitran kanssa. Nuorten Agenda2030 -ryhmän tehtävänä on vaikuttaa Suomen kestävän kehityksen politiikan suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmä toimii pääministerin luotsaaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa.

Kirjoittaja

Mirna Aho

Kirjoittaja työskentelee Kirkon Ulkomaanavulla ja on Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsen.