Lasten koulunkäynti on tärkeää myös kriisien keskellä 

Kriisien keskellä on tärkeää, että lapsilla on turvallinen olo ja mahdollisuus käydä koulua.

Koronaviruksen leviäminen on väistämätöntä, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa rajoittamalla ihmiskontakteja. Suomessa ensimmäisenä rajoitettiin massatapahtumia ja kokoontumista. Kun koulut suljettiin, alettiin oppilaille järjestää opetusta etänä. Peruskoulu on yhteiskunnan peruspilareita ja sen takaaminen on merkittävä toimi myös kriisin keskellä. 

”Kun puhutaan kouluista ja päiväkodeista, puhutaan yhteiskunnan selkärangasta, sanoi opetusministeri Li Andersson hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantaina 16.3. 

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) työskentelee kaikkein hauraimmissa valtioissa maailmassa. Teemme työtä humanitaarisissa kriiseissä ja esimerkiksi pakolaisleireillä. Näissä olosuhteissa välittömän hätäavun jälkeen, eli sitten kun suoja, hygienia ja ravinto on turvattu, järjestetään lapsille mahdollisuus käydä koulua. 

Miksi lasten koulunkäynti on niin tärkeää, kriisinkin keskellä? 

  1. Koulu tarjoaa lapsille ja perheille rutiineja ja tunteen normaalista arjesta. Jos lapsi on joutunut kokemaan traumaattisia asioita, on koulussa mahdollisuus keskittyä johonkin muuhun.
  2. Koulutus on tärkeää! Hyvä koulutus takaa paremmat tulevaisuuden mahdollisuudet. 
  3. Tietojen ja taitojen lisäksi koulussa opitaan olemaan yhdessä muiden kanssa. Koulu on tärkeä osa lapsen sosiaalista elämää ja siellä luodaan loppuelämänkin kannalta tärkeitä ystävyyssuhteita. 
  4. Kun lapset ovat päivisin koulussa on aikuisilla mahdollisuus keskittyä muuhun arkeen ja töiden tekemiseen. 
  5. Koulussa jaetaan tärkeää tietoa myös terveysasioita. Esimerkiksi nyt, koronaviruksen levitessä, kouluissa on mahdollista jakaa tietoa taudin leviämisestä ja leviämisen estämises ja neuvoa lapsia käsienpesussa ja muussa hygieniassa. 

Koronaviruksen pysäyttämisellä on nyt erityisen kiire maailman kriisialueilla, joissa ihmiset ovat valmiiksi heikossa asemassa ja ilman mahdollisuutta toimivaan sairaanhoitoon. KUA on käynnistänyt toimet hygieniatarvikkeiden jakamiseksi ja -valistuksen tehostamiseksi pakolaisleireillä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.  

Monissa maissa koulut ovat nyt suljettu. Lasten koulunkäynnin turvaaminen on silti tärkeää. Esimerkiksi Kalobeyei-pakolaisasutusalueella Keniassa Kirkon Ulkomaanapu kehittää ja tukee etäoppimista. Alueella on jaettu 500 radiota, joiden kautta oppilaat voivat kuunnella oppitunteja.

Nyt on tärkeää suojella toisiamme koronavirukselta. Ja huolehtia siitä, että kriisin keskellä lapset saavat olla lapsia ja käydä koulua. 

 

Tue lasten koulunkäyntiä kriisin keskellä

 

Noora Pohjanheimo

Kirjoittaja on Kirkon Ulkomaanavun viestinnän asiantuntija.