Lasten koulunkäynti on tärkeää myös kriisien keskellä 

Käsienpesu
Käsienpesu on yksi tärkeimmistä keinoista koronaviruksen leviämisen estämisessä.

Kriisien keskellä on tärkeää, että lapsilla on turvallinen olo ja mahdollisuus käydä koulua. Koulut ovat avainasemassa myös koronaviruksen leviämisen estämisessä.

Koronaviruksen leviäminen on väistämätöntä, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa rajoittamalla ihmiskontakteja. Suomessa ensimmäisenä rajoitettiin massatapahtumia ja kokoontumista. Lasten koulut ja varhaiskasvatus haluttiin pitää viimeiseen asti käynnissä. Peruskoulu on yhteiskunnan peruspilareita ja sen takaaminen on merkittävä toimi myös kriisin keskellä. 

”Kun puhutaan kouluista ja päiväkodeista, puhutaan yhteiskunnan selkärangasta, sanoi opetusministeri Li Andersson hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantaina 16.3. 

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) työskentelee kaikkein hauraimmissa valtioissa maailmassa. Teemme työtä humanitaarisissa kriiseissä ja esimerkiksi pakolaisleireillä. Näissä olosuhteissa välittömän hätäavun jälkeen, eli sitten kun suoja, hygienia ja ravinto on turvattu, järjestetään lapsille mahdollisuus käydä koulua. 

Miksi lasten koulunkäynti on niin tärkeää, kriisinkin keskellä? 

  1. Koulu tarjoaa lapsille ja perheille rutiineja ja tunteen normaalista arjesta. Jos lapsi on joutunut kokemaan traumaattisia asioita, on koulussa mahdollisuus keskittyä johonkin muuhun.
  2. Koulutus on tärkeää! Hyvä koulutus takaa paremmat tulevaisuuden mahdollisuudet. 
  3. Tietojen ja taitojen lisäksi koulussa opitaan olemaan yhdessä muiden kanssa. Koulu on tärkeä osa lapsen sosiaalista elämää ja siellä luodaan loppuelämänkin kannalta tärkeitä ystävyyssuhteita. 
  4. Kun lapset ovat päivisin koulussa on aikuisilla mahdollisuus keskittyä muuhun arkeen ja töiden tekemiseen. 
  5. Koulussa jaetaan tärkeää tietoa myös terveysasioita. Esimerkiksi nyt, koronaviruksen levitessä, kouluissa on mahdollista jakaa tietoa taudin leviämisestä ja leviämisen estämises ja neuvoa lapsia käsienpesussa ja muussa hygieniassa. 

Koronaviruksen pysäyttämisellä on nyt erityisen kiire maailman kriisialueilla, joissa ihmiset ovat valmiiksi heikossa asemassa ja ilman mahdollisuutta toimivaan sairaanhoitoonKUA on käynnistänyt toimet hygieniatarvikkeiden jakamiseksi ja -valistuksen tehostamiseksi pakolaisleireillä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.  

Koulut ovat tärkeä väylä jakaa hygieniatietoa lapsille. Osana koronaviruksen pysäyttämiseen tähtäävää kampanjaa KUA aloittaa Ugandassa ja Somaliassa hygieniavalistuksen kouluissa.  Keniassa koulut suljettiin maanantaina 16.3., joten valistuskampanjaa toteutetaan paikallisradioiden kautta.

Valistuksen lisäksi jaetaan käsidesiä, saippuaa ja muita hygieniatarvikkeita. 

Nyt on tärkeää suojella toisiamme koronavirukselta. Ja huolehtia siitä, että kriisin keskellä lapset saavat olla lapsia ja käydä koulua. 

 

Auta suojelemaan ihmisiä pakolaisleireillä koronavirukselta

Voit auttaa perheitä lahjoittamalla:

 

Noora Pohjanheimo

Kirjoittaja on Kirkon Ulkomaanavun viestinnän asiantuntija.