Koronavirus vie toimeentulon myös kehittyvissä maissa

Koronavirus-pandemia aiheuttaa terveysuhkien lisäksi valtavan epävarmuuden ihmisten toimeentulosta. Suomessa erityisesti pienyrittäjät ovat ahtaalla joutuessaan laittamaan toimintansa tauolle. Hotellit, ravintolat ja muut yritykset ovat joutuneet lomauttamaan ja irtisanomaan henkilöstöä.

Kehittyvissä maissa koronaviruksen leviäminen on riski heikomman terveydenhuollon takia. Leviämisen estämiseksi tehtävät rajoitukset taas vaikeuttavat toimeentuloa. Haavoittavaksi tilanteen tekee se, että näissä maissa sosiaaliturvaa ei ole samalla tavalla tarjolla kuin vaikka meillä Suomessa.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tukee toimeentuloa 14 eri maassa. Muun muassa Nepalissa, Kambodzassa ja Ugandassa. KUA:n tukema yritystoiminta on usein käsityöläisyyttä tai paikallisia palveluita kuten kahviloita, korjaamoja ja kyläkauppoja maatalouden lisäksi.

Maaseudulla yritystoiminta liittyy usein maatalouteen tai maataloustuotteiden pienimuotoiseen jatkojalostamiseen kuten esimerkiksi elintarvikkeiden säilöntään. Kauppaa käydään lähimarkkinoilla. Myyntitulot tippuvat välittömästi, kun kokoontumisia rajoitetaan ja sitä myöten toreja suljetaan.

Palveluita tarjoavien yritysten asiakkaat katoavat, kun liikkumista rajoitetaan ja asiakkaiden ostovoima heikkenee. Erityisesti kärsivät ravintola- ja majoituspalvelut sekä pienet kaupat. Käsityöammateissa tuotantoa on mahdollista jatkaa niin kauan, kun tarjolla on raaka-aineita, mutta myynti vaikeutuu.

Hyvä puoli on se, että maaseudun yrittäjien juoksevat kustannukset ovat usein vähäiset ja velkaantumisen riski sen vuoksi pieni. Toiminta on myös helppo käynnistää uudelleen, kun epidemia aikanaan väistyy. Yritystoimintaa varten mahdollisesti otetun lainan takaisinmaksu hankaloituu, jos tuloja ei ole.

KUA:n kuten myös Naisten Pankin toimeentulotyön ydintä ovat yhteisöihin perustettavat osuuskunnat ja säästöryhmät, jotka tukevat monin tavoin osakkaitaan. Yksi tärkeä toimintamuoto ovat oman yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitetut lainat. KUA:n tukemien osuuskuntien lainoissa voidaan tällaisessa tilanteessa tarjota erilaisia velkajärjestelyjä. Esimerkiksi Nepalissa maanjäristyksen jälkeen lainoille myönnettiin korkovapaita kuukausia. Velkojen järjestely ja yritysten toiminnan pikaisen käynnistämisen tukeminen ovat ensisijaisia toimia koronakriisin jälkeen.

Perheiden toimeentuloon vaikuttaa myös monien köyhien maiden riippuvuus siirtotyöstä. Esimerkiksi Nepalissa jopa 30 prosenttia bruttokansantuotteesta muodostuu ulkomailla työskentelevien siirtotyöläisten lähettämistä rahoista.  Siirtotyössä olleen palkanmaksun keskeytyminen tekee suuren loven koko perheen tuloihin. Tulojen menetyksen lisäksi riskinä on, että satojatuhansia siirtotyöläisiä jää loukkuun kotimaansa ulkopuolelle, jos rajat sulkeutuvat nopealla aikataululla.

Koronavirus kuormittaa erityisesti jo valmiiksi hauraita yhteiskuntia ja perheitä. Toimeentulon katkeamisen ja sairastumisten lisäksi yhteiskunnan sulkeutuminen aiheuttaa perheille ja lapsille valtavasti riskejä ravinnon puutteesta koulunkäynnin keskeytymiseen.  Köyhyys altistaa hyväksikäytölle. On tärkeää katsoa myös tulevaan ja tukea kehittyviä maita tässä globaalissa kriisissä.

Ulla Sarasalmi
Toimeentulo-teeman vanhempi asiantuntija.

Noora Pohjanheimo
Viestinnän asiantuntija

Auta suojelemaan ihmisiä pakolaisleireillä koronavirukselta

Voit auttaa perheitä lahjoittamalla:

  • Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuilla
  • tilille Nordea, IBAN FI33 1572 3000 5005 04 käyttäen viitettä 1216
  • lähettämällä tekstiviestin APU20 numeroon 16499 (20 e)