Tämän vuoksi kehitysyhteistyöllä on väliä

Mitä kehitysyhteistyö merkitsee sinulle? Ulkomaanavun tukemat ihmiset, työntekijät ja yhteistyökumppanit ympäri maailmaa vastaavat. Zizina, Annie, Octama, Jackson ja monet muut kertovat oman tarinansa siitä, mitä Kirkon Ulkomaanavun työ tarkoittaa heidän arjessaan juuri nyt.

Lila

“Ulkomaanapu on Nepalissa tunnettu ja luotettu yhteistyökumppani, jota myös Nepalin hallitus arvostaa. Viimeksi kuluneen seitsemän vuoden aikana 50 000 heikossa asemassa olevaa ihmistä köyhällä maaseudulla on saanut Ulkomaanavulta suoraa tukea.  Lisäksi 45 000 koululasta on hyötynyt Ulkomaanavun maanjäristyksien jälkeen rakentamista koulutiloista ja musta koulutustuesta.  Jos apu loppuu, 50 000 ihmistä menettää toimeentulonsa ja muuri heidän ja muun yhteiskunnan välillä kasvaa entisestään. Lisäksi kymmenettuhannet menettäisivät mahdollisuuden koulutukseen. ”

Lila Bashyal, Ulkomaanavun maaedustaja, Nepal

Vivian

Vivian Angella

Vivian Angella

”Me Ulkomaanavussa voimme saada lapsen hymyilemään, koska mahdollistamme hänen pääsynsä turvalliseen kouluun. Perheet saavat päivittäin ravintoa omasta maastaan Ulkomaanavun rahoituksella toimitettujen siementen ja työkalujen ansiosta. Joissain kylissä voidaan elää rauhassa, kiitos Kirkon Ulkomaanavun rahoittaman rauhantyön, jota tekevät nuoret ja naiset rakentaakseen yhteisöistään parempia paikkoja elää.

Voimme tehdä kaiken tämän. Olen sitoutunut työskentelemään haavoittuvien yhteisöjen parissa rakentaakseni paremman maailman. Luotan siihen, että liityt mukaani tekemään tästä kaikesta mahdollista.”
– Vivian Angella, Ulkomaanavun projektikoordinaattori, Etelä-Sudan

Vivian Angella työskentelee Etelä-Sudanissa, jossa Ulkomaanapu tukee erityisesti sisällissodasta kärsiviä alueita.  Ensisijainen tavoite on toimittaa ruoka-apua yhteiskunnan kaikkein haavoittuvimmille. Hankkeisiin kuuluu myös koulutusta viljelymenetelmistä ja välineiden jakoa maanviljelijöille sekä kouluunpääsyn turvaaminen kodeistaan pakenemaan joutuneille.

Zizina

Zizina Bakungu

Zizina Bakungu.

”Kiitän Kirkon Ulkomaanapua siitä, että se on ajatellut Masisin naisia. Aikaisemmin naiset olivat syrjäytyneitä ja yhteisössä väheksyttyjä, mutta nyt he ovat vähä vähältä löytäneet arvokkuutensa ja yhteiskunnallisen asemansa. Ulkomaanavun toiminnan ansiosta naiset osallistuvat nyt perheidensä toimeentulon ansaitsemiseen.

Ennen kuin pääsin Ulkomaanavun tukemaan vaatturikoulutukseen kuuluin APCLS-nimiseen aseelliseen ryhmään. Nyt minulla on liike, josta saa elantonsa viisi nuorta. Lisäksi minulla on kampaamo, jonka kehittämiseen sain viime vuonna Naisten Pankin lainan. Liikkeiden avulla pystyn ruokkimaan perheeni, maksamaan lasten koulutuksen ja tarjoamaan työtä muutamille nuorille.”
– Zizina Bakungu, 30, Kongon demokraattinen tasavalta.

Zizina Bakungu vietti nuoruutensa sotilaana levottomassa ja epävakaassa Pohjois-Kivussa. Hän on käynyt Ulkomaanavun tukeman 15 kuukauden mittaisen vaatturikoulutuksen. Naisten Pankin asiantuntijat ovat arvioineet ja hyväksyneet hänen liiketoimintasuunnitelmansa.

Repent

Repent Saki Bidal (MRDA)_esudan

Repent Saki Bidal

”Ulkomaanavun kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu auttaa koulunsa kesken jättäneitä. Se antaa heille mahdollisuuden hankkia taitoja, joiden avulla he voivat tulevaisuudessa tulla toimeen itse. Ulkomaanavun työ myös auttaa vanhempansa menettäneitä lapsia pääsemään mukaan opetukseen ja kehittämään kykyjään.

Ulkomaanavun työ on tärkeää minulle, koska se auttaa meitä nuoria saavuttamaan tavoitteitamme. Jos vain järjestö jatkaa avustustaan koulutusohjelmallemme”.

Repent Saki Bidal, 25, Etelä-Sudan
Repent Saki Bidal on automekaanikko-opiskelija Kotobin ammattioppilaitoksessa.

 

Rogoue

Rogoue Rufin Thierry

Rogoue Rufin Thierry.

”Rakennusten korjaaminen, ja erityisesti aitojen rakentaminen tekevät kouluympäristöstä turvallisen. Kouluruokala auttaa ruokkimaan lapsia, jotka koulun ulkopuolella eivät välttämättä saa syötävää.
Koulujen avustamisen tässä kaupunginosassa tekee erityisen merkitykselliseksi se, että yhteisö on jakautunut muslimeihin ja kristittyihin. Olen luottavainen tulevaisuuden suhteen, sillä tämä Ulkomaanavun tukema projekti pyrkii tuomaan kaksi hyvin erilaista yhteisöä takaisin samaan kouluun. Näin nuoret kehittyvät yhdessä Keski-Afrikan nuorisoksi ja häivyttävät kriisin synnyttämät stigmat.”
– Rogoue Rufin Thierry, Gbaya Doumbian koulun rehtori, Keski-Afrikan tasavalta

Kirkon Ulkomaanapu korjaa ja varustaa kouluja konfliktin koettelemassa Keski-Afrikan tasavallassa. Pääkaupungin Banguin kolmannessa, muslimien asuttamassa kaupunginosassa tehdään työtä, jotta Gbaya Doumbian koulun oppilaat ja opettajat palaisivat kouluun. Tämä on viimeinen jäljellä oleva este koulun avaamiselle, kiitos kuluneen vuoden aikana tehdyn työn. Koulu on ollut väkivaltaisuuksien ja pelon takia kiinni kaksi vuotta. Kaikkiaan Ulkomaanavun korjaamissa kouluissa opiskelee yli 20 000 lasta Keski-Afrikan tasavallassa.

Ruth

Ruth Adam

Ruth Adam

”Koska Ulkomaanapu tukee köyhiä saavuttamaan oikeuden rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen. Minulle tämä tarkoittaa sitä, että Ulkomaanapu haluaa luoda meille nuorille edellytykset hyvään elämään. Se onnistuu kehittämällä omia tietojamme ja taitojamme. Köyhyys vähenee, ihmiset tulevat omavaraisiksi, lukutaidottomien määrä vähenee ja rauha ja yhtenäisyys ihmisten välillä lisääntyy.

Omaa elämääni Ulkomaanapu on parantanut siten, että olen saanut enemmän tietoa hotellialan eri osa-alueista. Ulkomaanapu on antanut meille opiskelijoille hyvät taidot alallamme. Olemme paremmassa asemassa, koska meillä on pian ammatti. Olemme valmiina toimimaan omilla aloillamme.”

Ruth Adam, 24, Etelä-Sudan
Ruth Adam on hotelli- ja ravintola-alan opiskelija Kotobin ammattioppilaitoksessa.

 

Armin

”Olemme iloisia, että Kirkon Ulkomaanapu on mahdollistamassa koulutusta kaikille lapsille. Ilman sen tukea, monet lapset pakolaisleirin ympäristössä jäisivät ilman koulutusta. Elämän pelastaminen on aina palkitsevaa. Pakolaiset ovat sellaisten olosuhteiden uhreja, joihin he eivät ole voineet vaikuttaa. Kenestä tahansa saattaa tulla pakolainen milloin tahansa. Meidän tukemme on elintärkeää, ja pyydän kaikki mukaan tukemaan pakolaisia. ”
Armin Horso, YK:n pakolaistoimisto UNHCR:n kenttätyön johtaja Rwamwanjan pakolaisleirillä Ugandassa

Annie

Annie Morris

Annie Morris.

”Kirkon Ulkomaanavun tuki on täydellisesti muuttanut elämäni. Olen nyt täysin eri ihminen ja parempi esikuva lapsilleni. Ennen koulutustani Bentolin Äitien kerhossa olin hyvin köyhä ja masentunut yksinhuoltaja. Sitten vuonna 2012 aloin opiskella täällä.  Olen käynyt kaksi Äitien kerhon järjestämää kuuden kuukauden kurssia, joilla olen opiskellut saippuantekoa ja leivontaa. Minulla ei aiemmin ollut mitään kokemusta kummastakaan saati kaupankäynnistä.

Kurssien jälkeen pystyin aloittamaan oman yritykseni Äitien kerholta saamani sadan dollarin lainan avulla. Lopulta vuonna 2013 lasteni isä kosi minua. Hän oli alkanut arvostaa minua, koska olin alkanut opiskella, olin aktiivisempi ja olin alkanut myös ansaita oman elantoni.

Kiitän Kirkon Ulkomaanapua kaikesta hyvästä, mitä minulle on tapahtunut viime vuosina. Saamani avun turvin elämäni on parantunut. Itsetuntoni on nyt paljon parempi, tunnen itseni vahvemmaksi ja onnellisemmaksi. Suosittelen muillekin naisille menemistä Äitien kerhoon ja oppimaan uusia taitoja.”
– Annie Morris, 41, Liberia

41-vuotias liberialainen Annie Morris on saippuan ja leivonnaisten myynnin avulla pystynyt lähettämään kaikki 8 lastaan kouluun. Annie ei itse osaa lukea eikä kirjoittaa, mutta nyt jokainen hänen lapsistaan osaa. Liberiassa on tavallista, että mies suostuu ottamaan vaimokseen vain koulutetun naisen.

Rawan

Rawan Abu Khashreef (oik.)

Rawan Abu Khashreef (oik.)

”Halusin muuttaa tulevaisuuttani oppimalla jotakin käytännöllistä. Olen saanut iloa ja hyötyä uusien, kauniiden vaatteiden tekemisestä ystävien kanssa.”
– Rawan Abu Khashreef, 16, Jordania

Abu Khashreef asuu vanhempiensa kanssa parakissa pakolaisleirillä Jordaniassa. Sota Syyriassa aiheutti hänelle psyykkisiä ongelmia, joihin hän on saanut hoitoa. Kirkon Ulkomaanavun kouluttajia on ohjeistettu auttamaan häntä. Hän oli osallistunut muuhunkin Ulkomaanavun toimintaan ja käynyt usein Ulkomaanavun parakilla etsimässä koulutusmahdollisuuksia. Pakolaisleireillä asuvat nuoret eivät voi lähteä ulos leiristä opiskelemaan. Mahdollisuus hankkia leirillä koulutus tulevaisuutta varten on kullanarvoinen.

Octama

Octama Jean Phillipe

Octama Jean Phillipe

”Kirkon Ulkomaanavun hankkeessa opimme uusia maanviljelymenetelmiä, ja olemme onnistuneet huomattavasti lisäämään riisisatoja ilman että meidän on tarvinnut sijoittaa rahaa ylimääräisiin lannoitteisiin. Hanke on parantanut ruokaturvaa koko yhteisössä. Voimme nyt paremmin luottaa siihen, että ruokaa on riittävästi koko perheelle. Emme ole enää niin haavoittuvia sääilmiöille, koska voimme varastoida riisituotannon ylijäämää. Voimme myös ansaita enemmän, minkä ansiosta voimme maksaa lastemme koulumaksut. Tämä on parantanut perheiden henkistä hyvinvointia ja perheiden elämän laatua kaikin tavoin.”
Octama Jean Phillipe, 39, Haiti.

Octama Jean Phillipe asuu Verrettesissä Arboniten maakunnassa. Hän toimii puheenjohtajana paikallisessa naisten ryhmässä, joka saa tukea Kirkon Ulkomaanavulta.

 

 

Peter

Peter J. Mogga

Peter J. Mogga

Ulkomaanavun työ on tärkeää, koska se kehittää opettajien osaamista Etelä-Sudanissa. Se tarjoaa rahoitusta opettajien koulutuslaitokselle, jolloin laitoksen tasoa voidaan nostaa. Ulkomaanavun myötä tänne on tullut Opettajat ilman rajoja -verkoston kautta ohjelma, jonka kautta voidaan jakaa kokemuksia, taitoja ja tietoa.

Koulutuksen kehittäminen on avain muutokseen Mundrin alueella ja koko Etelä-Sudanissa. Ulkomaanapu on yhteisölle hyvä kumppani ja apulainen. Ulkomaanapu on tuonut yhteisömme maailman tietoisuuteen.
Peter Mogga, 60, Etelä-Sudan

Peter Mogga on koulutuskoordinaattori, Mundri Relief & Development Association -verkostossa.

Yasmeen

”Aikaisemmin meillä ei ollut mitään tekemistä, mutta Kirkon Ulkomaanavun pyörillä kuljetettavassa parakissa opiskelu on mahtavaa. Rakastan tällaista koulutusta. Jos saan itselleni ompelijan ammattitaidon, uskon siitä tulevan tulevaisuudessa ammattini.”
Yasmeen Al Joraidy, 20, Jordania

Al Joraidy asuu vanhempiensa kanssa parakissa pakolaisleirillä Jordaniassa, jonne heidät pakotti sota kotimaassa Syyriassa. Pakolaisleireillä asuvat nuoret eivät voi lähteä ulos leiristä opiskelemaan. Mahdollisuus hankkia leirillä koulutus tulevaisuutta varten on kullanarvoinen.

Marc Charles

Louis Marc Charles.

Louis Marc Charles.

”Kirkon Ulkomaanapu tekee parhaillaan Haitissa äärimmäisen tärkeää työtä. Ulkomaanapu on mahdollistanut monille lapsille pääsyn kouluun ja vähentänyt lukutaidottomuutta Haitissa. Työ koulutuksen kehittämiseksi parantaa myös tulevien johtajiemme koulutusta. Hyvän opetuksen saaneesta lapsesta voi kasvaa tulevaisuudessa hyvä johtaja Haitille.”
Marc Charles Louis, 52, Haiti.

Vuoden 2010 maanjäristyksen jälkeen Kirkon Ulkomaanapu keskittyi koulujen jälleenrakennukseen. Ulkomaanapu toimitti 340 vanerista väliaikaista luokkahuonetta yli 70 kouluun. Valtaosa on edelleen käytössä. Pysyviä kouluja on vuoden 2014 loppuun mennessä valmistunut 11. Yhteensä yli 20 000 lasta on saanut turvalliset koulutilat. Gressierin kaupungissa Haitissa asuva Louis Marc Charles on seitsemän lapsen isä. Ulkomaanavulta saamansa työpaikan avulla hän on pystynyt huolehtimaan heistä.

 

Rachael

Rachael Najiengo

Rachael Najiengo.

”Kävelin joka päivä 10 kilometriä edelliseen kouluuni. Se oli tosi raskasta. Nyt koulumatkaa on vain yksi kilometri. Haluan kiittää Kirkon Ulkomaanapua uuden koulun rakentamisesta. Haluan tulla kätilöksi ja uskon uuden koulun auttavan minut tuohon tavoitteeseen. Kiitos, että autoitte minua tiellä unelmaani”,
Rachael Najiengo, 14, Uganda

Mahanin peruskoulua käyvä Najiengo Rachael on yksi monista ugandalaisista koululaisista, jotka ovat hyötyneet Kirkon Ulkomaanavun tuesta. Rachaelin kaksi veljeä lopettivat koulunsa kesken pitkän matkan vuoksi ennen kuin Ulkomaanapu rakensi alueelle koulun.

 

 

Sarah

Sarah Jones.

Sarah Jones.

”Ennen kuin opiskelin Bentolin Äitien kerhossa räätälinammattia olin kotona kahdeksan lapseni kanssa. Itsetuntoni oli hyvin heikko, koska minulla ei ollut mitään taitoja, joiden avulla olisin saanut itselleni elannon. Minun piti pyytää rahaa perheeni elättämiseen mieheltäni. Ensimmäinen askeleeni kohti parempaa tulevaisuutta oli mikrolaina, jonka sain Äitien kerholta vuonna 2012. Se antoi minulle mahdollisuuden perustaa pienen kaupan talomme edustalle. Vuonna 2013 menin opiskelemaan räätälinammattia Äitien kerhon kuuden kuukauden kurssille. Sen jälkeen olen tehnyt koulupukuja. Aluksi tein niitä vain omille lapsilleni, mutta myöhemmin aloin tehdä niitä myös myytäviksi. Ompelen käsin kotona ja onneksi voin mennä Äitien kerholle ja käyttää tarvittaessa ompelukonetta siellä, kun kone on vapaana.

Kirkon Ulkomaanavulta saamani tuki on antanut minulle paljon voimaa ja myös toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Tunnen itseni paljon aiempaa vahvemmaksi ja onnellisemmaksi. Teen parhaani rohkaistakseni muita naisia menemään Äitien kerholle oppimaan uusia kykyjä. Äitien kerho on myös hyvä paikka tavata muita naisia, se on paikka, josta naiset saavat neuvoja ja tukea.”
Sarah Jones, 43

Liberialainen Sarah Jones osaa lukea ja kirjoittaa vain vähän. Hänen koulunsa, kuten monen liberialaisen koulun, toiminta lakkasi kokonaan pitkän sisällissodan aikana. Nykyään Sarahilla on talonsa edustalla oma myymälä, jossa myös hänen lapsensa työskentelevät koulupäivien jälkeen. Hän myy kaupassaan itse ompelemiaan koulupukuja ja lauantaisin hän käy torilla myymässä miehensä maatilan tuotteita. Jones säästää rahaa oman räätälinverstaan perustamista varten.

Wycliffe

Wycliffe Nsheka

Wycliffe Nsheka.

”Kirkon Ulkomaanavun työ pelastaa henkiä. Toimimme hauraimmissa valtioissa, joissa hallitukset ovat erittäin heikkoja tai niitä ei ole. Ihmiset sellaisissa valtioissa kamppailevat päivittäin löytääkseen elämälleen merkityksen. Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu ovat tarpeen kuilujen ylittämisessä; ihmisoikeuksien ja arvokkuuden palauttamisessa. Me saamme palkinnon, kun voimme järjestää ruokaa nälkää näkeville, saamme lapsia takaisin kouluun, tai kun voimme auttaa naisen pois köyhyydestä. Olemme ylpeitä, jos hyödynsaajamme voivat nauttia elämästään täysillä.”
–Wycliffe Nsheka, Kirkon Ulkomaanavun maajohtaja, Uganda

Kirkon Ulkomaanapu työskentelee Ugandassa köyhissä yhteisöissä, joiden asukkaat ovat menettäneet sekä toivonsa että keinonsa selviytyä, eikä unelmille ole tilaa. Kirkon Ulkomaanapu palauttaa toivoa työskentelemällä suoraan yhteisöjen kanssa. Tavoite on tukea yhteisöjä niin, että ne voivat kehittyä ja selvitä päivittäisistä haasteista.

Ginette

Ginette Jean Louis.

Ginette Jean Louis.

”Kirkon Ulkomaanapu on auttanut parantamaan opetuksen laatua kotikaupungissani Léogânessa. Opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa on koulutettu muun muassa lasten oikeuksista. Koulut ovat oppineet paremmin varmistamaan oppilaiden läsnäolon ja oppimisen. Haluamme taata koulutuksen kaikille lapsille. Vanhemmilla on ollut mahdollisuus osallistua koulun hallintoon koulukomiteoiden kautta. Myös kouluympäristön turvallisuus on monessa koulussa parantunut. Opettajana olen ollut iloinen, kun olen löytänyt uusia opetusmetodeja hankkeen myötä. Voin nyt henkisesti paremmin ja minulla on enemmän välineitä työni tekemiseen opetussektorilla. Tämän kaiken suorana seurauksena olemme lisänneet kurssitarjontaamme ja muita oppilaille suunnattuja aktiviteetteja.”
Ginette Jean Louis, 47, Haiti.

Ginette Jean Louis toimii Ulkomaanavun jälleenrakentaman Abeilles d’Aspamin koulun rehtorina Léogânen kunnassa Haitissa.

Jackson

Jackson.

Jackson.

”Olin koulussa, kun kapinalliset hyökkäsivät kyläämme. Äitini pakeni kotoa kahden sisareni kanssa ja tuli kouluuni. Olimme koulussa lukkojen takana viisi päivää ennen kuin pääsimme Ugandaan. Kapinalliset tappoivat isäni ja nyt asumme äitini kanssa.  Pääsin yllätyksekseni pakolaisleirillä peruskouluun. Aiemmin koulu oli aivan täyteen ahdettu, sillä sitä kävi yli 2000 lasta. Kiitämme Kirkon Ulkomaanapua siitä, että se rakensi meille lisää koulutiloja. Opiskeleminen on nyt helpompaa, kun tilaa on riittävästi.”
Jackson, 16

Mai Mai -ryhmittymän toiminnan takia Kongon demokraattisesta tasavallasta saapuu Ugandaan lisää pakolaisia joka päivä. ”Haluamme kiittää Kirkon Ulkomaanapua koulujen laajentamisesta, mutta tilaa tarvitaan vieläkin enemmän. Leirillä tarvitaan tällä hetkellä yli 150 luokkatilaa jatkuvasti lisääntyvän pakolaismäärän tarpeisiin”, kertoo David Mugenyi Ugandan pääministerin toimistosta.
Julkaistu Ulkomaanavun verkossa ensimmäisen kerran 8.9, päivitetty 22.9.