Pohjois-Kenian ongelmat tiivistyvät köyhyyteen

Pohjois-Kenian viiden maakunnan suurin ongelma on köyhyys. Tämä tiivistyi neljän pohjoisen kuvernöörin tapaamisessa Nairobissa. Isäntänä ja kutsujana oli Kirkon Ulkomaanapu, joka samalla esitteli alustavia tuloksia Kenian pohjoisosissa teettämästään riskianalyysistä. Paikalla oli myös Suomen Ulkoministeriön rauhanvälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljunen, joka vieraili alkuviikosta Turkanassa ja Pokotissa.

”Köyhyys tarkoittaa Pohjois-Keniassa puutetta vedestä ja sen myötä ruoasta. Edes perustarpeita ei pystytä tyydyttämään. Alueet kärsivät myös koulujen puutteesta sekä luku- ja kirjoitustaidottomuudesta. Terveydenhoito ja turvallisuus puuttuvat lähes kokonaan”, Southlink konsulttiyhtiön edustaja Washington Okeyo luetteli tutkimuksen tuloksia.
Southlinkin kenttätyöntekijät ovat vierailleet kaikissa maakunnissa, ja jokaisesta löytyi toistakymmentä kriisipesäkettä.

”Vaikka pohjoisen kiistoissa usein korostuvat erilaiset raja- ja reviirierimielisyydet, tutkimuksen alustavat tulokset osoittavat, että syitä on useampia. Useimmissa tapauksissa kyse on resursseista tai lähinnä niiden puuttumisesta”, Washington Okeyo selvitti.

Näistä syistä pääasiallinen elinkeino on monissa monilla alueilla karjan varastaminen. Karjavarkauksien yhteydessä kuolee satoja ihmisiä vuodessa. Vaikka aseet olisi tilapäisesti haudattu hiekkaan, ne kaivetaan sieltä nopeasti esiin.

Isiolon kuvernööri Godana Doyo oli samaa mieltä riskikartoituksen tuloksista.

”Rauha on meidänkin esityslistassamme ensimmäisenä, hän sanoi ja toivoi, että kuvernöörit otetaan mukaan rauhan työhön.”

Marsabitin kuvernööri Ukur Yatani toi esiin, että pohjoisen maakunnissa on myös erilaisuutta.

”Marsabitin neljästätoista yhteisöstä kaksitoista on paimentolaisia. Tämä aiheuttaa monenlaisia rakenteellisia ongelmia, kun aletaan miettiä esimerkiksi rauhaa edistäviä peruspalveluita“, Ukur Yatani kertoi.

Keskushallinto on kaukana

Pohjoisen kuvernöörit ilmaisivat myös selvästi tyytymättömyytensä Kenian keskushallintoa kohtaan.

”Pohjoiset maakunnat on unohdettu emmekä saa hallitukselta mitään”, Turkanan kuvernööri Josphat Nanok Koli totesi.

Paikallishallinnon toimintamahdollisuudet ovat rajalliset, kun Nairobista ei tule rahaa. Kolin mukaan Turkanassakin suurin ongelma on turvattomuus ja lainvalvonnan ja rankaiseminen puute.

Many women in Northern Kenya counties are widowers because of violent cattle theft. Women participate actively in community meetings where peace is peace building is discussed.

Monet naiset ovat leskiä Pohjois-Kenian maakunnissa väkivaltaisten karjavarkauksien takia. Naiset osallistuvat aktiivisesti yhteisön kokouksiin, joissa keskustellaan rauhantyöstä.

”Naisleskiä on paljon. Kahden kolmasosan miehet ovat kuolleet karjavarkauksissa”, hän kertoi.

Kenian itäisin maakunta, Wajir, on altis naapurimaan Somalian vaikutuksille.

”Kuten täällä on aiemmin mainittu, henkilökohtaiset pienaseet ovat uhka turvallisuudelle. Meitä uhkaavat myös isot aseet. Aina kun Somaliassa tapahtuu jotakin, se vaikuttaa meihin“, kuvernööri Ahmed Abdullahi Mohamad kertoi.

Kaikki kuvernöörit vakuuttivat halukkuuttaan tehdä yhteistyötä REGAL-IR – hankkeen kanssa. Kimmo Kiljunen kertoi Suomen monipuolisista saavutuksista kansainvälisessä rauhantyössä ja toivoi, että näitä kokemuksia voidaan hyödyntää myös Pohjois-Keniassa.

Kirkon Ulkomaanapu on tämän vuoden helmikuusta saakka ollut mukana laajassa kehitysyhteistyön yhteenliittymässä, REGAL-IR, minkä tavoitteena on pohjoisen elinmahdollisuuksien parantaminen. Hanketta johtaa Adeso, African Development Solutions ja rahoittaa USAID. Ulkomaanapu tekee hankkeessa rauhantyötä.

Teksti ja kuvat: Hilkka Hyrkkö