Maanjäristyksessä kotinsa menettäneet nepalilaiset odottavat yhä hallituksen tukea

Nepalin hallitus julisti tammikuussa – yhdeksän kuukautta historiallisen voimakkaiden maanjäristysten jälkeen – jälleenrakennuskampanjan alkaneeksi.

Seuraavien kuukausien aikana se aikoo julkaista jälleenrakennussuunnitelmat kotien, julkisten rakennusten ja historiallisten monumenttien kunnostamiseksi ja jälleenrakentamiseksi.

Sadat tuhannet maanjäristyksissä kotinsa menettäneet ihmiset asuvat yhä pellistä rakennetuissa väliaikaisasumuksissa, jotka eivät sovellu maan kylmään talveen.

Unicefin arvion mukaan 200 000 maanjäristyksessä kotinsa menettänyttä perhettä asuu väliaikaisissa suojissa yli 1500 metrin korkeudessa, jossa talviolosuhteet jatkuvat ainakin helmikuun loppuun saakka.

Hallitus ilmoitti pyrkivänsä jälleenrakentamaan yksityisasunnot kolmen ja julkiset rakennukset viiden vuoden kuluessa. Maanjäristyksen vuosipäivänä 25. huhtikuuta se tulee julkaisemaan viiden vuoden jälleenrakennussuunnitelman.

”Hallituksen pitäisi nopeuttaa toimintaansa. Ihmiset odottavat hallituksen lupaamaa 200 000 Nepalin rupian (noin 1700 euron) tukea ja uusia talosuunnitelmia, jotta voisivat aloittaa rakentamisen”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun Aasian ohjelmapäällikkö Johanna Arponen.

”Paikallisten ihmisten prioriteetti on maanjäristyksiä paremmin kestävien uusien kotien rakentaminen. Tämä tuli vahvasti esiin myös kirkollisten avustusjärjestöjen ACT-Allianssin yhteisellä hätäavun seuranta- ja arviointimatkalla tammikuussa”, Arponen kertoo.

Jälleenrakennus tulee viemään aikaa, joten väliaikaistenkin koulutilojen tulee kestää monta vuotta ennen kuin kaikki maanjäristyksessä tuhoutuneet 4000 koulua on rakennettu. Maalaamalla bambuseinät tai suojaamalla ne aaltopeltilevyillä ne kestävät pidempään. Kuva: Johanna Arponen

Paikallinen taiteilija on koristellut Balajun koulun väliaikaiset koulutilat Lalitpurissa. Kuva: Johanna Arponen

Kirkon Ulkomaanapu on rakentanut maanjäristysalueille 174 väliaikaista koulutilaa ja antanut opettajille täydennyskoulutusta maanjäristyksen jälkeisen tilanteen käsittelyyn.

”Väliaikaistenkin koulutilojen tulee kestää monta vuotta ennen kuin kaikki maanjäristyksessä tuhoutuneet 4000 koulua on rakennettu. Maalaamalla bambuseinät tai suojaamalla ne aaltopeltilevyillä ne kestävät pidempään. Oppilaiden mielestä väliaikaiskoulussa on parasta, että se on turvallinen ja että heillä on mahdollisuus leikkiä pihalla avoimessa tilassa ilman pelkoa”, Arponen kertoo.

Teksti: Ulla Kärki