Jalkapallo rauhan välineenä Somaliassa

Jalkapallo on kaikille yhteinen kieli ja erinomainen väline rauhan edistämiseen. Kun Suomessa Peace United on parhaillaan mukana Helsinki Cupissa, on jalkapalloa pelattu rauhan puolesta myös Somaliassa.

Kirkon Ulkomaanapu järjesti keväällä Somaliassa kolme alueellista jalkapalloturnausta, joissa paikallisia nuoria kutsuttiin mukaan rauhan rakentamiseen.

Turnaukset järjestettiin Soolin, Sanaagin ja Mudugin alueilla osana Ulkomaanavun toteuttamaa ja Somalia Stability Fundin rahoittamaa rauhanhanketta. Alueiden keskenään taistelevista klaaneista kerättiin nuoria pelaamaan samassa, omaa piiriään edustavassa joukkueessa. Turnauksiin osallistui kaikkiaan 256 pelaajaa 16 eri piiristä.

Turnausten aikana nuoret rauhanaktivistit järjestivät tiedotustilaisuuksia rauhasta sekä pelaajille että katsojille. Tilaisuuksissa pyrittiin rohkaisemaan kuulijoita edistämään rauhanomaista rinnakkaiseloa omissa yhteisöissään ja piireissään.

Turnaukset olivat rauhanprojektin ensimmäiset alueelliset nuorisotyön toimenpiteet, jotka kokosivat yhteen eri piirien nuoria tapaamaan toisiaan ja kisailemaan keskenään rauhan merkeissä. Turnaukset saivat laajaa huomiota nuorten keskuudessa niin rauhanhankkeen toiminta-alueilla kuin niiden ulkopuolellakin.

Turnaukseen osallistuneet nuoret osoittivat reilulla pelillä ja innostuneella osanotollaan, että kiistat on mahdollista korvata onnistuneesti rauhanomaisella kilpailulla. Paikallisyhteisöt, alueelliset viranomaiset ja turnaukseen osallistuneet nuoret ovat kiittäneet toimintaa ja esittäneet toivomuksen sen jatkamisesta myös tulevaisuudessa.

Turnaukset pantiin merkille myös Somalimaan ja Puntmaan Nuoriso- ja urheiluministeriössä sekä useiden rauhanprojektin ulkopuolisten alueiden sidosryhmissä, kuten kansalaisjärjestöissä samoin kuin perinteisten johtajien taholta. Muiden alueiden edustajat sekä useat Somalian nuorisojärjestöt ovat ilmoittaneet halustaan järjestää vastaavanlaiset turnaukset omilla alueillaan.