Yhteisvastuukeräys 2018

Yhteisvastuukeräyksen tuotoista 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Varoilla autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä.

Vuonna 2018 Yhteisvastuu torjuu nälkää ja köyhyyttä. Afrikassa ja Lähi-idässä yli 20 miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla pitkittyneiden konfliktien ja sään ääri-ilmiöiden vuoksi.

Esimerkiksi Etelä-Sudanissa neljä miljoonaa ihmistä on paennut sisällissotaa kesästä 2016 lähtien, osa maan sisällä ja osa naapurivaltioihin. Kyseessä on Afrikan suurin pakolaiskriisi sitten Ruandan kansanmurhan.

Sotatila on aiheuttanut Etelä-Sudanissa akuutin ruokakriisin, joka ei osoita laantumisen merkkejä. Yli miljoona eteläsudanilaista on paennut Ugandaan, jossa valtavalle ihmismäärälle on vaikea taata humanitaarisia vähimmäistarpeita, ja ruoka-annoksia on puolitettu kahdesti sitten kriisin alkamisen.

Ugandassa Kirkon Ulkomaanapu tukee koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksia eteläsudanilaisille Bidibidin pakolaisasutusalueella, joka on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista.

Bidibidissä lapsille ja nuorille pyritään järjestämään mahdollisimman pian paluu kouluun rakentamalla koulutiloja, ja opetuksen laatua parannetaan kouluttamalla opettajia. Aikuisille järjestetään esimerkiksi maanviljelytaitoja parantavaa koulutusta sekä jaetaan siemeniä ja pienviljelyssä tarvittavia työkaluja. Viljely monipuolistaa pakolaisten ruokavaliota ja kasvattaa toimeentulomahdollisuuksia.

Yhteisvastuuvaroin tuettu katastrofirahasto auttaa maailmalla katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa. Pahiten kärsineille ihmisille turvataan muun muassa riittävän ravinnon, välttämättömien perustarvikkeiden ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon ja majoitukseen.

Suomessa keräysvaroin tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Auta ja lahjoita: www.yhteisvastuu.fi/lahjoita

Tietoa vuoden 2017 keräyksestä löydät klikkaamalla tästä.