Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom i katastrofområden

Sammanlagt 60 procent av insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar går till Kyrkans Utlandshjälps (KUH) katastroffond. Intäkterna används till att stöda de värsta drabbade människorna i nödsituationer som orsakats av katastrofer och konflikter.

År 2018 bekämpar insamlingen Gemensamt Ansvar hunger och fattigdom. I Afrika riskerar 20 miljoner människor att drabbas av svält på grund av utdragna konflikter och extrema väderfenomen.

Till exempel i Sydsudan har fyra miljoner människor flytt inbördeskriget som blossade upp under sommaren 2016. Flyktingarna befinner sig så väl inom landet som i grannländerna och det är frågan om Afrikas största flyktingkris sedan folkmordet i Rwanda.

Kriget i Sydsudan har lett till en akut brist på mat som inte visar tecken på att avta. Över en miljon sydsudaneser har tagit sig till Uganda där den väldiga mängden flyktingar gör det svårt att uppfylla de mest grundläggande humanitära behoven. Matportionerna har halverats två gånger sedan krisen började.

I Uganda stöder Kyrkans Utlandshjälp utbildning och utkomstmöjligheter för sydsudaneser i Bidibidis flyktingbosättningen som vuxit till en av världens största.

I Bidibidi är målet att barn och unga får fortsätta gå i skolan så fort som möjligt efter sin ankomst. Därför bygger KUH nya skolutrymmen och utbildar lärare för att garantera en högklassig utbildning. Vuxna får utbildning i att bruka jorden och KUH förser familjerna med frön och redskap som behövs vid odlingarna. Skörden bidrar till en mångsidigare kost och förbättrade utkomstmöjligheter.

Katastroffonden som stöds av Gemensamt Ansvar hjälper de värst drabbade människorna i nödsituationer som orsakats av katastrofer och konflikter. Insamlingens intäkter hjälper att trygga grundbehov som tillräcklig kost och rent vatten samt möjligheter till hälsovård och tak över huvudet.

I Finland stöder Gemensamt Ansvar, i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokalförsamlingarna, människor som lider av en svår ekonomisk situation. Republikens president är insamlingens beskyddare.

Gemensamt Ansvar kör i gång på söndag 4.2.2018

Ge en gåva: https://www.yhteisvastuu.fi/sv/ge-en-gava/

Information om insamlingen år 2017 hittar du genom att klicka här.