STORDONATORN
TOM TUKIAINEN

STORDONATORNTOMTUKIAINEN

Att hjälpa människor som har det sämre ställt är en självklarhet för Tomi och han medger att samvetet plågar honom ibland för att själv har det så bra. ”När man är vällottade sedan födseln har man skyldighet att hjälpa”, konstaterar Tom. ”En människa kan inte välja till vilka omständigheter hon föds. Vissa har dålig tur och andra har dålig”.

Helsingforsbon Tom Tukiainen är 61 år och har som stordonator understött Kyrkans Utlandshjälp redan länge. Under årens lopp har han donerat till flera olika biståndsmål, senast till utbildning för flyktingar i Kenya. Att stödet riktas till utbildning, barn och unga är viktigt för Tom. ”I fattiga länder blir framtidsutsikterna betydligt bättre när befolkningen är utbildad”, uppger Tom som sitt motiv. Han har också donerat till katastrofhjälpen men vill understöda utvecklingssamarbetet långsiktigt. ”Man skall kunna reagera på den akuta nöden men det är viktigt att hjälpa också på längre sikt”, menar Tom.

Tom donerar ofta aktier och tycker att aktiedonerandet är ett utmärkt sätt att hjälpa. ” Alltihop är så enkelt för det är ju KUH som i praktiken sköter så gott som hela processen ”. Att donera till KUH är skattefritt för donatorn dvs hen behöver inte betala skatt ifall aktierna stigit i värde. KUH kan realisera aktierna utan skattepåföljder och använda intäkterna till sitt arbete i utvecklingsländerna. ”Aktiedonerandet gagnar både den som ger och den som tar emot gåvan”, konstaterar Tom.

Tom vill uppmuntra folk att hjälpa och han tror att hjälpvilligheten kommer att gå i arv till hans egna barn. ” Det är viktigt att visa exempel och hjälpa dem som behöver hjälp”, säger Tom. ”Genom att hjälpa skapar vi en motkraft till den ökande själviskheten, intoleransen och rasismen. Om vi bara ser på utan att göra något, vinner hatretoriken terräng”, summerar Tom.

Kyrkans Utlandshjälp riktar sitt varmaste tack till Tom Tukiainen för de viktiga donationerna.