Över hälften av invånarna i Centralafrikanska republiken är i behov av humanitärt bistånd

De internationella fredsbevararna i Centralafrika kan inte trygga civilbefolkningens säkerhet i Centralafrikanska republiken. De humanitära hjälporganisationerna har tvingats dra sig tillbaka på grund av våldsamheterna som upptrappats under de senaste veckorna.

Läget är ytterst svårt i Centralafrikanska republiken. Av landets 4,6 miljoner invånare är 2,5 miljoner i behov av humanitärt bistånd; mat, skydd och mediciner.  Man uppskattar att det finns 650 000 internflyktingar, uppemot 15 procent av befolkningen.

I huvudstaden Bangui är läget till synes lugnt under dagtid, men små sammandrabbningar förekommer dagligen. Upp till 85 procent av huvudstaden minoriteter har flytt. Ca 230 000 flyktingar bor i lägerliknande förhållanden runt staden Bangui.

Konflikten är inte en strid mellan religioner

I motstats till vad man av nyhetsrapporteringen skulle tro, finns konfliktens rötter inte i motsättningar mellan religionerna. Det handlar inte om ideologiska motsättningar mellan religionerna utan det är samhällets inre enhet som rasat samman.

Kyrkans Utlandshjälp stöder skolgången

Instabiliteten påverkar även landets skolsystem. Enligt FN har 98 procent av landets barn i skolåldern, befunnit sig utanför skolsystemet sedan förra hösten. Utan ett fungerande skolsystem är det omöjligt att bygga upp ett land. Kyrkans Utlandshjälp har öppnat sex tillfälliga skolor för flyktingbarnen i Bangui. I skolorna går ungefär 1 100 barn. Därtill stöder man skolor på annat håll i Centralafrikanska republiken med läromaterial och i reparationsarbetet skolbyggnader som skadats i konflikterna.

En fungerande skola erbjuder barnen en trygg miljö och främjar deras välmående och utveckling.