Jordanien öppnar ett tredje läger för syriska flyktingar

Jordania

I slutet av april öppnar Jordaniens myndigheter ett flyktingläger i Azraq i nordöstra Jordaninen för syrier som flytt kriget. Till Jordanien anländer dagligen upp till 600 flyktingar från Syrien. Därför är det nödvändigt att grunda flera läger. FN:s flyktingorganisation UNHCR har tillsammans med bl a Röda Korset påbörjat arbetet med lägret.

Hittills har man upprättat 3 500 boningsutrymmen och sanitetsmöjligheter för 30 000 personer. I ett första skede kommer man att kunna ta emot 51 000 personer och i ett senare skede kommer man att kunna inhysa sammanlagt 130 000 personer.

Också Kyrkans Utlandshjälp kommer att utöka sitt humanitära arbete i Jordanien och finnas på det nya flyktinglägret i Azraq. Man erbjuder 15-24 åringarna meningsfull sysselsättning såsom undervisning i läsning, skrivning och engelska och reparationsverkstäder och olika former av lagsporter. Man erbjuder även samtalsstöd för att bearbeta svåra upplevelser.

Kriget i Syrien har pågått tre år. Enligt officiella uppgifter finns det 600 000 syriska flyktingar i Jordanien men enligt Jordaniens regering är flyktingarnas antal betydligt större, upp till 1,2 miljoner.

Mera information:
Terhi Kinnunen, informationssakkunnig i Amman, t. +962 77 77 07 877
Ulla Kärki, informatör, t. 050 79 48
Eeva Suhonen, informatör, t. 0400 103 286