Finländarna gav Annorlunda Gåvor för över 1,17 miljoner euro förra året – Stipendium till en Flicka var den populäraste gåvan

Åtgången av Annorlunda Gåvor växte förra året. Populärast var Kvinnobankens nya gåva Stipendium till en Flicka.

”Vi är väldigt nöjda med årets resultat. Förra året valde många finländare att bland annat ge gåvor som stöder utbildning”, säger koordinatorn för Annorlunda Gåvor Anne Vääränen från KUH.

Gåvan som stöder de mest utsatta flickornas skolgång, Kvinnobankens nya Stipendium till en Flicka, blev förra årets favorit med 4 510 införskaffade gåvor.

”Flickornas grundutbildning är avgörande för att utbildade kvinnor har en bättre möjlighet att försörja sig i framtiden, och bättre kan ta hand om sig själv och sin familj.”

Den näst populäraste gåvan var tidigare julars klassiker Geten med en åtgång på 3 910 stycken gåvor. Den tredje populäraste gåvan var även den samma som tidigare år, Skoldräkten, med 3 890 stycken gåvor.

Totalt gavs det Annorlunda Gåvor för 1,17 miljoner euro förra året. Överlägset flest gåvor skaffades till julen fast det är möjligt att skaffa dem under hela året.

”En Annorlunda Gåva passar också perfekt till exempel som examens- eller födelsedagspresent. Yrke-gåvan skulle säkert glädja som examenspresent och 6 hönor skulle vara en rolig födelsedagsöverraskning”, säger Vääränen.

Vinsten från Annorlunda Gåvor riktas beroende på gåvan till någon av tre teman: katastrofhjälp, verksamhet som motarbetar fattigdom eller till Kvinnobanken.