70 år av arbete för människovärdet

I början tog Kyrkans Utlandshjälp emot hjälp från utlandet till återuppbyggningen av Finland efter krigen. Nu är organisationen Finlands största inom utvecklingssamarbete och näst störst inom humanitärt arbete. Därför har vi en orsak att fira!

Utlandshjälpens 70-årsjubileum uppmärksammas på många sätt längs med det kommande året. Vi börjar med en jubileumslogo på vår webbsida. Själva årsdagen firas i september.

Här börjar det. Utlandshjälpen fick sin början år 1947 fastän namnet togs i bruk först år 1965. Finlands lutherska kyrka var då med om att grunda kyrkornas internationella biståndsnätverk, det Lutherska världsförbundet. Finland var i spillror efter flera år av krig, och Utlandshjälpen förmedlade hjälpen från utlandet. På bilden undertecknas stadgorna för det Lutherska världsförbundet i Lund i Sverige.

Foto: LWB Photo

Biafra och Vietnam får hjälp. I mitten av 1960-talet samlade Utlandshjälpen pengar till hjälparbetet utomlands genom den första Kom och hjälp-insamlingen. I början gick intäkterna till Biafra (nuvarande Nigeria) och Vietnam samt offer för jordbävningen i Peru och hungersnöden i Etiopien. På bilden syns matutdelningen i Biafra.

Bild: Lutherska Världsförbundet i Finland

Kändisar ställer upp. Pippi (Inger Nilsson) besökte Helsingfors två gånger år 1970 för att delta i Utlandshjälpens barnkalas, som ordnades till förmån för undernärda barn i Nigeria. Insamlingen fick ihop sammanlagt 45 000 mark.

Bild: Kyrkans Utlandshjälp

Kosovo i våra tankar. Kyrkans Utlandshjälp hjälpte jugoslaviska krigsoffer i Kosovo som en del av återuppbyggnaden av Mitrovica. Också finska ingenjörer deltog i projektet.

Bild: Martti Lintunen

Fokus på sköra stater. År 2016 var Utlandshjälpens budget cirka 40 miljoner euro, och arbetet riktar sig till de allra svagaste i sammanlagt kring 15 länder. Vi arbetar för allas rätt till fred, högklassig utbildning och en hållbar utkomst.

Hjälpen når fram till byn Bukhel i Nepal efter jordbävningen år 2015. Bild: Antti Helin