Nedskärningar i biståndet: Utlandshjälpens arbete upphör i fem länder

Regeringen skär ned utvecklingssamarbetet. Vid Kyrkans Utlandshjälp är nedskärningen 43 procent från årets nivå och den sker redan nästa år. Nedskärningen leder till att Kyrkans Utlandshjälp tvingas avsluta sitt arbete i fem länder och minska det i flera andra länder. Uppemot en halv miljon människor blir utan direkt hjälp.

Utlandshjälpens arbete upphör i Libanon, Moçambique, Guatemala och Honduras samt i Demokratiska republiken Kongo senast vid utgången av mars 2016.

I Östafrika görs nedskärningar i utrikesministeriets finansiering av landsprogrammen i Kenya och Eritrea. I linje med sin strategi koncentrerar sig Utlandshjälpen nu med ökad styrka på fragila stater. För arbetet i Eritrea, Sydsudan, Somalia och Uganda söker man nu andra finansieringskällor.

Betydande nedskärningar måste dessutom göras t.ex. i Kambodja där det egentliga utvecklingssamarbetsprogrammet körs ned men man fortsätter att stödja det arbete som Lärare utan gränser, ungdomsnätverket Changemaker och Kvinnobanken utför. I Asien fortsätter utvecklingssamarbetet i Myanmar och Nepal.

Också i Mellanöstern och i Haiti måste man reducera programfinansieringen.

På huvudkontoret i Helsingfors har man startat samarbetsförhandlingar. Det uppskattade minskningsbehovet är 25 årsverken, vilket betyder ungefär 10 procent av personalen.

Utöver detta bereder sig Utlandshjälpen på omfattande nedskärningar i det humanitära biståndet.

Avsaknaden av övergångstid etiskt ohållbart

Att Utlandshjälpen nu avslutar projekt och samarbetsförhandlar, beror på regeringens häftiga nedskärningar i utvecklingssamarbetet. Den nedskärning på nästan 400 miljoner man gick ut med i augusti, är ännu större än vad som sades i regeringsprogrammet i början av sommaren.

Regeringen har för avsikt att genomföra nedskärningarna i stödet till organisationerna utan någon som helst övergångstid.

”Att verksamheten upphör med en tidtabell som denna, är rentav grymt. Nedskärningarna borde ske stegvis om de ska ske, så att vi och andra organisationer kunde köra ned utvecklingssamarbetsprojekten på ett etiskt hållbart sätt. Dessutom inverkar nedskärningarna direkt på flyktingströmmarna till Europa”, konstaterar Utlandshjälpens verksamhetsledare Jouni Hemberg.

”Det skulle vara möjligt att skära ned stegvis bara genom att flytta pengar inom budgeten om t.ex. de 30 miljoner som nu dykt upp utanför regeringsprogrammet skulle ges till organisationerna ens tillfälligt istället för att stödja företagen.”

Tilläggsinformation: Jouni Hemberg, verksamhetsledare, t. 050 325 9579