Opettajat ilman rajoja

Opettajat ilman rajoja -verkosto tukee kehitysmaiden opettajien pedagogista osaamista ja laadukkaan opetuksen toteutumista maailman hauraimmissa valtioissa.

Verkosto tukee myös globaalikasvatusta suomalaisissa kouluissa  kehittämällä ja jakamalla kouluarkeen sopivia työvälineitä, malleja, menetelmiä ja uusia materiaaleja.

Myös vapaaehtoisilla on mahdollisuus toimia ja osallistua kehitysyhteistyöhön.

Verkostoa koordinoi Kirkon Ulkomaanapu.

Lue lisää: opettajatilmanrajoja.fi

Suomen kieli sanoo tervetuloa

Suomen kieli sanoo tervetuloa -hanke kehittää ratkaisuja turvapaikanhakijoiden kielenoppimisen tueksi. Turvapaikanhakijoiden osallisuutta ja hyvinvointia lisätään yhteisölliseen pedagogiikkaan pohjaavan kielenoppimismenetelmän kautta. Lisäksi tavoitteena on opettaa yhteiskunnallisen osallisuuden ja demokratian kieltä maahanmuuttajille sekä luoda multimediamateriaalia kotoutumisen riskiryhmien käyttöön.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kotoutujien itsensä, suomi toisena kielenä -opettajien sekä kotouttamis- ja monikulttuurisuustyötä tekevien tahojen kanssa.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta.