Naisten Pankki

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten toimeentuloa

Naisten Pankki kerää varoja kehitysmaiden naisten koulutuksen, toimeentulon ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Naisten Pankin työn pääkohteena ovat naiset, joiden omaehtoista ja kestävää toimeentuloa tukemalla paranamme sekä heidän että heidän perheidensä ja yhteisöjensä asemaa. Voimavaranamme on aktiivinen vapaaehtoisverkosto sekä osakkaat ja lahjoittajat kautta Suomen. Naisten Pankin varoja hallinnoi ja hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu.

Kerätyillä varoilla rahoitetaan
• Naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita
• Pienlainoja, ammattikoulutusta ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa
• Muita uusia, innovatiivisia naisten yrittäjyyteen tähtääviä pilottihankkeita.

Vuonna 2018 Naisten Pankilla on 12 hanketta viidessä kehitysmaassa. Naisten Pankki on suomalainen keksintö. Tule mukaan toimintaan!

Naisten Pankin verkkosivut
Naisten Pankki Facebookissa
Naisten Pankki Twitterissä