Changemaker

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun (KUA) nuorisoverkosto, joka toimii paremman maailman puolesta kouluttamalla ja kampanjoimalla kehityskysymyksistä.

Verkoston vaikuttamistoiminnan pääteemoja ovat rauha, talous ja ympäristö, joihin liittyen Changemaker nostaa esille kehitysmaiden näkökulmaa ja keinoja, miten Suomessa tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa ja purkaa epäoikeudenmukaisia rakenteita.

Vaikuttamistoiminnan mahdollistamiseksi Changemaker järjestää monipuolista koulutusta sekä verkoston teemoista että vaikuttamistoiminnan kannalta hyödyllisistä taidoista. Keskeisimpiä koulutustapahtumia ovat kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Changemaker-viikonloput, jotka kokoavat huhti- ja lokakuussa nuoria eri puolilta Suomea. Changemaker julkaisee myös omaa, vapaaehtoisten tekemää Globalisti-lehteä.

Kaikki Changemaker-toiminta on nuorista lähtevää ja heidän omaehtoisesti toteuttamaa, mikä näkyy myös vahvasti verkoston päätöksenteossa. Changemakerin jäseneksi voivat liittyä 13–35-vuotiaat.

Verkosto toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Changemaker-ryhmät ovat avoimia kaikille nuorille, ja niiden toiminta perustuu ryhmän jäsenten yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin. Uuden paikallisryhmän perustaminen on hyvin helppoa ja toimintaan on mahdollista saada taloudellista tukea ja valmiita materiaaleja.

Lue lisää nuorisoverkostomme toiminnasta www.changemaker.fi -sivuilta, valitse sinulle sopivin tapa osallistua ja lähde rohkeasti mukaan!