Changemaker

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto, joka toimii globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Verkosto tarjoaa vapaaehtoisille konkreettisia keinoja edistää rauhaa, ihmisoikeuksia ja luonnon hyvinvointia. Changemakerin jäsenet kouluttautuvat ja kampanjoivat ajankohtaisista teemoista. Verkostolla on myös paikallisryhmiä ympäri Suomea. Tule mukaan – yhdessä voimme muuttaa maailmaa!

changemaker.fi-nettisivut