Kirkon Ulkomaanavun tutkimustoiminta

KirkonUlkomaanavuntutkimustoiminta

Koordinoimme tutkimustoimintaa keskitetysti, ja pyrimme siihen, että tutkimustoimintaa ja opinnäytetöitä koskevat kysymykset tulevat perustamamme Tutkimustoiminnan koordinaatioryhmän käsiteltäväksi verkkolomakkeen kautta.

Neuvomme teitä ensisijaisesti tutustumaan verkkosivuillamme olevaan englanninkieliseen tutkimustoiminnan osioon. Sivustolta löydätte verkkolomakkeen. Tutkimustoiminnan sivusto toimitetaan vain englanninkielellä. Koska sivustolla olevan verkkolomakkeen suunnittelussa ei kaikilta osin ole pystytty noudattamaan saavutettavuuden periaatetta, voitte tarvittaessa olla myös yhteydessä tutkimustoiminnan koordinaattoriin sähköpostitse (osoite: ikali.karvinen@kua.fi). Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että ensisijainen tapa on aina yhteydenotto verkkolomaketta hyödyntäen.

Tutkimustoiminnan sivuston tarkoituksena on kuvata Kirkon Ulkomaanapua tutkimuskumppanina tutkimushankkeissa ja opinnäytetöissä. Ennen varsinaista yhteydenottoa pyydämme teitä tutustumaan aluksi huolellisesti sivustoon ja Ulkomaanavun toimintaan. Lähettäessänne verkkolomaketta varmistakaa, että kaikki kohdat on täytetty ja olette liittäneet mukaan tarvittavat liitteet. Lomakkeet käsitellään vain, jos niissä on mukana vaaditut liitteet.

Koordinaatioryhmälle lähettämäänne verkkolomakkeeseen vastataan yleensä noin kahden viikon kuluessa. Huomioittehan kuitenkin, että loma- ja juhla-ajat saattavat pidentää vastausaikoja. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että Kirkon Ulkomaanavun tutkimuskumppanuus rajoittuu opinnäytetöihin ja tutkimushankkeisiin seuraavasti:

  • Toimimme kumppanina laajemmissa tutkimus- ja väitöskirjahankkeissa,
  • Toimimme kumppanina opinnäytetöissä, jotka toteutuvat maisteritutkinnossa, tai sitä vastaavassa Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa,
  • Rajallisten resurssien vuoksi emme tällä hetkellä ikävä kyllä voi toimia tutkimuskumppanina kandidaattitasoisissa tai ammattikorkeakoulujen perustutkintoon johtavissa opinnäytetöissä.

Kiitos vielä yhteydenotostanne ja kiinnostuksesta Kirkon Ulkomaanapua kohtaan!