Humanitaarinen apu

Kirkon Ulkomaanavun tavoite on, että suurten katastrofien uhrit saavat nopeasti ja luotettavasti ammattitaitoista apua.

Humanitaarinen apu lievittää esimerkiksi luonnonmullistuksen tai sodan aiheuttamaa akuuttia hätää.

Hätätilanteissa humanitaarinen apu turvaa ihmisille riittävän ravinnon, välttämättömät perustarvikkeet, terveydenhoidon, puhtaan veden ja majoituksen. Katastrofin iskiessä ihmisille pitää järjestää nopeasti myös käymälät, jätehuolto ja mahdollisuus peseytymiseen. Lisäksi lapsille pyritään järjestämään mahdollisimman nopea paluu kouluun.

Katastrofitilanteissa erityistä huolenpitoa tarvitsevat pikkulapset, odottavat äidit, vanhukset ja sairaat. Kriisiapu auttaa vaikeita asioita kokeneita ja esimerkiksi pakolaisiksi lähteneitä ihmisiä ja perheitä selviytymään. Myös hädän keskellä ihmisten on tärkeä päästä osallistumaan ja suunnittelemaan itseään koskevia päätöksiä. Siksi katastrofialueen toimintakykyiset asukkaat otetaan mukaan toteuttamaan humanitaarista avustustyötä.

Tee lahjoitus katastrofiapuun!

Humanitaarisen avun kansainväliset periaatteet

  • Avustustyössä etusijalla ovat ihmisten hätä ja oikeus saada apua.
  • Apua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta tai mistään muustakaan syystä syrjimättä. Avun ensisijaisuudesta päätettäessä ratkaisevaa on vain avun tarve.
  • Avustustoimintaa ei saa käyttää poliittisten tai uskonnollisten näkemysten edistämiseen.
  • Toimintamme on hallituksen ulkopolitiikasta riippumatonta.
  • Kunnioitamme paikallista kulttuuria ja tapoja.
  • Käytämme avustustyössä mahdollisimman paljon paikallisia resursseja.
  • Avunsaajien on voitava osallistua katastrofiavun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
  • Välittömän hätäavun lisäksi ihmisiä on autettava varautumaan mahdollisiin tuleviin katastrofeihin.
  • Olemme vastuussa sekä avunsaajille että lahjoittajillemme.
  • Tiedotuksessa tuomme esiin katastrofien uhrit ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla, ei toivottomina avun kohteina.

Katastrofin jälkeen ja uusien katastrofien ennaltaehkäiseminen

Akuutin hädän väistyessä hätäavun korvaavat jälleenrakentaminen ja yhteisöjen pitkäjänteinen kehittämistyö.

Humanitaarisen avun yhteydessä on tärkeää huomioida myös luonnonkatastrofien ja konfliktien ennaltaehkäisemiseen ja riskien vähentämiseen liittyvä työ. Kirkon Ulkomaanapu ja sen yhteistyökumppanit ovat jo pitkään panostaneet katastrofivalmiuden kehittämiseen eri puolilla maailmaa. Yksi keino on varautua esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin luonnonkatastrofeihin kuten myrskytuhoihin, kuivuuteen ja tulviin.

Kirkon Ulkomaanapu on ensimmäinen suomalainen järjestö, joka on saanut humanitaarisen laatustandardin, Core Humanitarian Standard (CHS) -sertifioinnin.

Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen, kuten useiden YK-järjestöjen ja Luterilaisen Maailmanliiton kanssa, jotta apu saadaan nopeasti ja tehokkaasti perille. KUA:lla on yhteistyösopimus Euroopan komission humanitaarisen avun toimiston ECHO:n kanssa. Olemme perustajajäsen ACT-allianssissa, joka on keskeinen toimija kirkollisten järjestöjen humanitaarisen avun koordinnoinnissa.

Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen toiminnan suurimpia rahoittajia ovat ulkoministeriö, Euroopan Union humanitaarisen avun toimisto ECHO ja KUA:n oma katastrofirahasto. Teemme tiivistä yhteistä kansainvälisen kattojärjestömme ACT-allianssin kanssa.

Lisätietoja työstä antaa humanitaarisen avun yksikön päällikkö Eija Alajarva.