Nuorissa on 1,8 miljardia mahdollisuutta – Youth on the Move -raportti ravistelee asenteita

Epävakaissa oloissa eläviä nuoria ei tällä hetkellä huomioida riittävästi avustustyössä, vaan nuoret jäävät usein eri rahoitus- ja työmuotojen väliinputoajiksi, todetaan Kirkon Ulkomaanavun 26. huhtikuuta julkistamassa Youth on the Move-raportissa (suomeksi Nuoret liikkeessä). Liikkeessä olevat nuoret ovat dynaamisia toimijoita ja omaavat valtavan potentiaalin oman elämänsä ja yhteisönsä rakentajina.

”Avustusjärjestöjen pitää kuunnella nuoria enemmän ja uudistaa työtään niin, että nuoret otetaan paremmin huomioon. Tällä hetkellä kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja muiden toimijoiden työ ei pysty kunnolla vastaamaan etenkään liikkeessä olevin nuorten tarpeisiin”, sanoo KUA:n kehittämispäällikkö Matthias Wevelsiep.

Maailmassa on tällä hetkellä noin 1,8 miljardia 15–24-vuotiasta. Nuorten osuus väestöstä on suuri etenkin maissa, joissa köyhyyttä ja epävarmuutta on paljon. Yhdeksän kymmenestä nuoresta elää kehittyvissä maissa. Nuoret myös liikkuvat yhä enemmän, ja kymmenen prosenttia maailman pakolaisista on 15-24-vuotiaita.

Nuoret ovat liikkeessä useammassa mielessä, he liikkuvat lapsuudesta aikuisuuteen, koulutuksen kautta työmarkkinoille ja maantieteellisesti, joko vapaaehtoisesti tai pakon edessä.

Myös pakolaisnuorilla on oikeus koulutukseen ja toimeentuloon

Raportilla KUA haluaa nostaa esiin nuoret aktiivisina oman ja yhteisöjen tulevaisuuden rakentajina, muutoksen mahdollistajina.

Erityisesti hauraissa maissa ja pakolaisina nuorten siirtyminen elämänvaiheesta toiseen keskeytyy ja he voivat joutua pitkiksikin ajoiksi odottamaan elämässä eteenpäin pääsemistä. Vaikeissa tilanteissa elävistä nuorista moni joutuu toimeen tullakseen työskentelemään harmaan talouden puolella.

”Nuorten pääsyä koulutukseen ja tarjota mahdollisuuksia jatkaa aiemmin keskeytynyttä koulunkäyntiä. Myös esimerkiksi pakolaisleireillä nuorille tulisi tarjota tutkintotodistus, joka mahdollistaa jatko-opinnot ja työllistymisen sekä oleskelu- että lähtömaassa”, sanoo Wevelsiep.

Youth on the Move piirroskuvitus

”Ennen koulutusta minulla ei ollut mitään”

Ammatillisen koulutuksen tarjoaminen kehittyvissä maissa on erittäin tärkeää niin nuoriso-, turvallisuus- kuin pakolaispolitiikassa.

”Ugandassa järjestämme paikallisille ja pakolaisnuorille ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta. Koulutuksen suorittaneista nuorista peräti 73 prosenttia on joko työllistynyt tai perustanut oman yrityksen”, kertoo Wevelsiep.

”Ennen koulutusta minusta tuntui, ettei minulla ole mitään omaa, uniikkia. Olin aivan kuten kaikki muutkin tytöt. Nyt koulutuksen jälkeen minä osaan jotain, mitä kaikki eivät osaakaan!”, sanoo ugandalainen Daphe Nantesa, 17, joka osallistui KUA:n kampaajakoulutukseen.

KUA järjestää yrittäjyyskoulutusta myös Jordaniassa Syyrian pakolaisille ja paikallisille nuorille Jordaniassa. Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä KUA tarjoaa myös vapaa-ajan toimintaa, kuten englannin opiskelua, sirkuskoulua ja jalkapalloa.

Myös 18–24-vuotiaat nuoret epävakaisissa tilanteissa tarvitsevat suojelua. He eivät enää ole lasten suojelutoimien piirissä, mutta heillä on suuri riski joutua hyväksikäytön, väkivallan ja laiminlyönnin kohteeksi.

Nuorten kohdalla ei kuitenkaan tulisi korostaa vain ongelmia, penätään raportissa.

“Nuorten potentiaali aktiivisina ja dynaamisina toimijoina tulisi nähdä, ja mahdollistaa heidän osallistumisensa yhteiskunnalliseen päätöksen tekoon ja tulevaisuuden rakentamiseen, missä he sitten ovatkin”, sanoo Wevelsiep.

Youth on the Move raportin kansi

Raportti Youth on the Move (pdf) 

Lisätietoja

Matthias Wevelsiep, kehittämispäällikkö, p. 040 630 2701, matthias.wevelsiep(at)kirkonulkomaanapu.fi
Katri Suomi, vaikuttamistyön päällikkö, p. 040 635 1738, katri.suomi(at)kirkonulkomaanapu.fi
Kuvia Kirkon Ulkomaanavun työstä nuorten parissa.