KUA sopi yhteistyöstä Ukrainan opetusministeriön kanssa

Kaksi miestä istuu pöydän ääressä. Toinen heistä antaa papereita toiselle ja kumpikin hymyilee. Taustalla näkyy Ukrainan lippu.
Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Tomi Järvinen ja Ukrainan opetus- ja tiedeministeri Oksen Lisovyi allekirjoittivat marraskuun 6. päivänä yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa Ukrainan koulutussektorin kehittämistä. KUVA: Antti Yrjönen / KUA

Viisivuotisen sopimuksen nimissä Kirkon Ulkomaanapu ja Ukrainan opetus- ja tiedeministeriö sopivat tekevänsä yhteistyötä laadukkaan koulutuksen takaamiseksi ja kehittämiseksi.

TOIMINNANJOHTAJA Tomi Järvinen Kirkon Ulkomaanavusta ja Ukrainan opetus- ja tiedeministeri Oksen Lisovyi allekirjoittivat marraskuun 6. päivänä yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa Ukrainan koulutussektorin kehittämistä.  

 “Meille on erityisen tärkeää tukea lasten ja nuorten koulutusta. Haluamme auttaa heitä paikkaamaan niitä aukkoja koulutuksessa, joita koronapandemia ja sota ovat aiheuttaneet”, opetus- ja tiedeministeri Lisovyi sanoo.  

Järvinen korostaa, että lapset ja nuoret tarvitsevat kriisinkin keskellä tulevaisuuden näkymiä.  

”Lisäksi on ymmärrettävä, mikä on sodan hintalappu mielenterveyden näkökulmasta. Meidän pitää tehdä kaikkemme, että lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen”, Järvinen painottaa. 

Lisovyi pitää psykososiaalisen tuen merkitystä tärkeänä ja arvioi, että sen järjestämisessä erityisesti kansainvälisten kumppanijärjestön rooli on merkittävä. 

VIISIVUOTISEN sopimuksen nimissä Kirkon Ulkomaanapu ja Ukrainan opetus- ja tiedeministeriö sopivat tekevänsä yhteistyötä laadukkaan koulutuksen takaamiseksi ja kehittämiseksi.  

Osana yhteistyötä jatketaan sodan myötä vaurioituneiden koulujen korjaamista ja pommisuojien rakentamista koulujen yhteyteen. Yhteistyö painottaa myös psykososiaalisen tukea, sodan ja pandemian myötä syntyneiden koulutusaukkojen paikkaamista sekä online-opetuksen kehittämistä. Lisäksi osapuolet haluavat yhteistyön nimissä kehittää laadukasta koulutusta kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kuten vammaisille lapsille ja nuorille sekä edistää nuorten siirtymistä opinnoista työelämään aloille, joilla on tarvetta työvoimalle.  

Teksti: Ulriikka Myöhänen