Kestävä kehitys vaatii sopeutumista

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2021 on julkaistu.

MAAILMA ON MUUTTUNUT VALTAVASTI viimeisten kahden vuoden aikana. Koronapandemia on rajoittanut elämäämme, mutta samalla rohkaissut meitä valtavaan digiloikkaan. Kriisit ja konfliktit ovat aiempaa monisyisempiä ja ilmastonmuutos kärjistää tilannetta entisestään. Yhä useampi ihminen tarvitsee apuamme. En voi olla pohtimatta, mitä seuraavaksi mahtaa tapahtua.

Koronapandemian vaikutukset ovat olleet puheenaiheena niin Suomessa kuin maatoimistoissamme. Olen kiitollinen kaikille työntekijöillemme venymisestä pandemian aikana. Erityiskiitoksen ansaitsevat ne työntekijät, jotka kehittivät uusia toimintatapoja vastatakseen pandemian aiheuttamiin välittömiin haasteisiin.

Lokalisaatioon perustuva strategiamme antaa paljon vastuuta maatoimistoillemme, ja pandemian aikana tästä luottamuksesta oli hyötyä. Toimintamme ohjelmamaissamme pysähtyi vasta hallitusten asettamiin rajoituksiin. Olemme kuluneiden kahden vuoden aikana oppineet tuoreita ajattelutapoja ja solmineet uusia kumppanuuksia. Lokalisaatiota pitää vahvistaa ja edistää kaikilla tasoilla. Keskeistä on yhteinen käsitys avusta ja paikallisten toimijoiden tukeminen. Kirkon Ulkomaanavun työntekijöistä 95 prosenttia on kotoisin toimintamaistamme. Esimerkiksi Ugandan maatoimistomme on suurempi kuin Helsingin toimistomme.

”Olemme osoittaneet, että voimme tehdä asioita eri tavalla ja olla ketterä, paikallisiin tarpeisiin reagoiva organisaatio.”

Ukrainan kriisin kärjistymisen ja muiden viimeaikaisten tapahtumien vuoksi meidän on oltava entistä valmiimpia kohtaamaan edessä olevat haasteet. Maailmalla käynnissä olevista konflikteista monet ovat pitkiä ja niissä ihmisoikeusloukkaukset kärjistyvät. Ongelmien selvittäminen vaatii hyvin laajaa näkökulmaa. Humanitaarisen avun tarjoajina meidän on suhtauduttava uusiin ratkaisuihin avoimesti ja toiveikkaasti. Meidän on myös hyödynnettävä enemmän uutta teknologiaa kuten digitaalisia työkaluja. Niiden avulla pystyimme tarjoamaan koulutusta koronapandemian aikana, ja voimme käyttää niitä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumiseen.

Afrikan sarven alueella tai esimerkiksi Kambodžassa ja Nepalissa ilmastonmuutokseen sopeutuminen käy jatkuvasti vaikeammaksi. Ihmiset eivät enää selviydy tutuilla kotiseuduillaan, ja yhä laajemmat alueet muuttuvat asumiskelvottomiksi. Ilmastonmuutos tuntuu entistä voimakkaammin kaikkialla, ja sota, aseelliset konfliktit ja levottomuudet pahentavat tilannetta entisestään.

Etelä-Sudanissa katastrofeille ei tunnu tulevan loppua. Valtaosa haasteiden juurisyistä liittyy ilmastokriisiin. Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on jo itsessään vaikeaa, mutta konfliktien vuoksi tehtävä voi tuntua mahdottomalta.

Toivo paremmasta elää katastrofien keskellä

Toivoa kuitenkin on, koska meidän lisäksemme samoihin haasteisiin ratkaisuja etsivät myös yksityisen sektorin toimijat. Luovien alojen kumppanuutemme Keniassa, jossa teemme yhteistyötä pienyritysten kanssa, on hyvä esimerkki toimeentulon tukemisesta. Ugandassa tarjoamamme ammatillinen koulutus taas tuo yhteen ammatillisen pätevyyden saaneet nuoret ja yksityisen sektorin työpaikat.

Olemme osoittaneet, että voimme tehdä asioita eri tavalla ja olla ketterä, paikallisiin tarpeisiin reagoiva organisaatio. Käynnistimme maatoimistojemme toiminnan nykymallissaan vasta vuonna 2010, joten toimintatapamme ei ole kiveen hakattu. Siksi pystymme helposti sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Voimme yhdessä pohtia, mitkä ovat parhaita toimintatapoja tulevaisuudessa: Pitäisikö keskittyä tietynlaisiin tukimuotoihin yksityisen sektorin organisaationa? Voisimmeko tehdä yhteistyötä koulujen vanhempain- ja opettajayhdistysten kanssa tai toimia maan hallituksen konsulttina? Tai yhdistää uusia toimintamuotoja työhömme kehitysyhteistyön, humanitaarisen työn ja rauhanrakentamisen lisäksi? Tämä joustavuus näkyy jo erityisesti työssämme Aasiassa, missä toimimme hyvin eri tavalla kuin esimerkiksi Afrikassa.

Työmme on mahdollista ainoastaan yhteistyökumppaniemme ansiosta. On hyvin tavallista, että apua tarjotaan innokkaasti lähellä, mutta muu maailma unohtuu. Me ja kumppanimme kuitenkin tiedämme, että kaukanakin tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa meihin kaikkiin. Siksi yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia kumppaneitamme ja lahjoittajiamme vankkumattomasta tuesta ja hedelmällisestä yhteistyöstä.


Teksti: Jouni Hemberg, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja
Kuva: Antti Yrjönen


Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus vuodelta 2021 on luettavissa digitaalisessa muodossa täällä.