Ikali Karvinen valittiin
Kirkon Ulkomaanavun varatoiminnanjohtajaksi

Karvinen siirtyy uuteen rooliinsa Somalian maajohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin ollut KUA:n maajohtajana myös Kambodžassa ja Eritreassa sekä koordinoinut KUA:n globaalia tutkimustyötä.

KIRKON ULKOMAANAVUN (KUA) hallitus on valinnut Ikali Karvisen järjestön varatoiminnanjohtajaksi. Karvinen siirtyy uuteen rooliinsa Somalian maajohtajan tehtävästä mahdollisimman pian, kun sijaisjärjestelyt maatoimistossa saadaan päätökseen.

Karvinen on aiemmin ollut maajohtajana KUA:n toimistoissa Kambodžassa ja Eritreassa sekä koordinoinut KUA:n globaalia tutkimustyötä. Hän on myös edustanut järjestöä useissa kansainvälisen Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) -verkoston työryhmissä. Karvinen on koulutustaustaltaan kansanterveyden tohtori ja hänellä on sairaanhoidon opettajan pätevyys ja erityiskoulutus korkeakoulutuksen johtotehtäviin, minkä lisäksi hänet on koulutettu diakoniatyöhön sekä lähetys- ja kansainväliseen työhön.

Karvinen kertoo astuvansa varatoiminnanjohtajan tehtävään nöyränä.

”Kirkon Ulkomaanapu on minulle unelmaorganisaatio: järjestöllä on globaalisti relevantti visio ja se tekee uskopohjaista ja ihmisoikeuksiin perustuvaa työtä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien tukemiseksi”, Karvinen sanoo.

Varatoiminnanjohtaja vastaa KUA:n globaalin ohjelman toteutumisen seurannasta ja johtaa järjestön strategian kehittämisen osastoa sekä Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston sihteeristöä. Karvinen tulee myös toimimaan KUA:n johtoryhmän puheenjohtajana. KUA sai yhteensä 49 hakemusta varatoiminnanjohtajan tehtävään.

”Vahvojen hakijoiden joukossa Ikali Karvisen laaja kokemus KUA:n kenttätyöstä ja toimintaympäristöstä sekä tarvittavien verkostojen tuntemus olivat ratkaisevia. Tämä erityisosaaminen antaa hyvän pohjan strategiatyömme johtamiseen”, sanoo KUA:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Kantola.

KUA:n toiminnanjohtaja Tomi Järvinen painottaa, että jokaisen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen työn järjestön ytimessä on kysymys siitä, mitä lisäarvoa, konkreettista vaikuttavuutta ja globaalien trendien ymmärrystä järjestö tarjoaa, ja miten järjestö navigoi muuttuvassa toimintaympäristössä.

”Ikalilla on vahvat johtajuusnäytöt jokaiselta osa-alueelta. Kokemuksellaan maailman hauraimmista toimintaympäristöistä hän tuo valtavasti lisäarvoa KUA:n Helsingin-toimistolle, maatoimistoille ja kumppaneille, joiden kanssa toimimme”, Järvinen sanoo.

Ihmiset KUA:n työn ytimessä

Maailmassa, jossa konfliktit, katastrofit ja negatiivisuus ovat näkyvästi esillä, Karvinen painottaa KUA:n roolia toivon luomisessa. Tutkimukset viittaavat hänen mukaansa siihen, että maailma on kaikesta huolimatta paljon parempi paikka tänään kuin kymmenen vuotta sitten. Samalla Karvista huolettaa kasvava eriarvoisuus. Maailma tarvitsee arvopohjaisia toimijoita ja KUA on hyvin asemoitunut toteuttamaan laadukasta työtä toimistojensa ja verkostojensa kautta.

Viime aikoina Karvinen on Somalian maajohtajana seurannut Itä-Afrikan kasvavaa humanitaarista kriisiä, jossa miljoonat ihmiset kamppailevat ilmastonmuutoksen aiheuttaman nälkäkriisin kanssa.

”KUA pyrkii vahvasti vaikuttamaan siihen, etteivät suomalaiset ja globaalit yleisöt unohda ihmisiä kauempana. Ketään ei saa jättää muiden taakse”, Karvinen sanoo.

Karvinen haluaa osaltaan vahvistaa Kirkon Ulkomaanavun työtä innovaatioiden ja uusien toimeentulomahdollisuuksien parissa sekä suhteita uskopohjaisiin instituutioihin eri uskontotaustoista. Karvinen toteaa, että avunsaajat KUAn toimintamaissa ovat keskiössä ja muistuttaa, että juuri nyt on oikea hetki vaikuttaa myös yhteiskunnalliseen keskusteluun vaalien alla.

“Kehitysyhteistyö rakentaa turvallista ja oikeudenmukaista maailmaa, ja sen tukemisessa jokainen suomalainen voi nyt olla mukana”, Karvinen sanoo.

Lisätietoja antavat:

Ikali Karvinen
varatoiminnanjohtaja
ikali.karvinen@kirkonulkomaanapu.fi

Tarja Kantola
KUA:n hallituksen puheenjohtaja
tarja.kantola@kirkonulkomaanapu.fi
p. +358 50 555 0833

Tomi Järvinen
toiminnanjohtaja
tomi.jarvinen@kirkonulkomaanapu.fi
p. +358 406 418 209