Nainen kurottaa paketteja kohti. Taustalla toinen nainen järjestelee hyllyä.

Hävikkiruokakauppa WeFood lopettaa toimintansa – syynä toiminnan muuttuminen verolliseksi

Kirkon Ulkomaanavun perustama WeFood on onnistunut vähentämään hävikkiruokaa jo 400 000 kiloa. Myymälän toimintaan on osallistunut satoja vapaaehtoisia.

Kirkon Ulkomaanavun vuonna 2018 perustama hävikkiruokakauppa WeFood lopettaa toimintansa. Taustalla on verottajan linjaus, jonka mukaan hävikkiruokakaupan toiminta tulkitaan verolliseksi. Vuoden 2021 tehdyn linjauksen mukaan WeFood joutuu maksamaan lahjoitettujen tuotteiden myynnistä arvonlisäveroa.

Kirkon Ulkomaanapu yritti löytää erilaisia tapoja tehdä WeFoodin toiminnasta kannattavaa tämän päätöksen jälkeen, mutta valitettavasti ratkaisut eivät tuottaneet positiivista tulosta. Kauppakeskus Redissä sijaitseva WeFood -myymälä suljetaan lopullisesti 31.7.2022.

WeFood on saanut koko toimintansa ajan hävikkiruoan lahjoituksina yhteistyökumppaneiltaan. Tavaroiden nouto on hoidettu WeFoodille sponsoroidulla sähköisellä pakettiautolla. Toiminnassa mukana kulkeneet yritykset ovat tehneet omalta osaltaan merkittävän ilmastoteon vuosien varrella.

Suomen tuoreen kansallisen ruokahävikin vähentämisen tiekartan tavoitteena on auttaa tunnistamaan keskeisiä ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi: ”Päämääränä on myös täsmentää ja konkretisoida ratkaisuja ja ideoita. Pyrkimyksenä on, että jatkossa olemassa olevat hävikkiratkaisut tunnistetaan ja niitä seurataan osana hävikkitiekarttaa”, Luken tiekartassa sanotaan.

Hävikkiruokakauppa WeFood on onnistunut vähentämään hävikkiruokaa Suomesta jo 400 000 kg. Kirkon Ulkomaanapu on pitänyt toimintaa tärkeänä osana ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristötietoisuuden levittämisessä Suomessa. Myymälän toimintaan on osallistunut vuosien varrella satoja vapaaehtoisia.

WeFoodin kohtalo alleviivaa tarvetta selvittää myös taloudellisia ohjauskeinoja aiempaa paremmin, jotta ruokahävikin vähentämisestä on mahdollista tehdä kannattavaa.

Kirkon Ulkomaanapu ja WeFood kiittävät asiakkaita, vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita ja virtuaalisen osakkeen omistajia, jotka auttoivat WeFoodin alkuun.


Lisätietoja antaa rahoitusjohtaja Ritka Harju, ritka.harju@kua.fi, +358 400 103 284