Mitä KUA tekee Keski-Afrikan tasavallassa, yhdessä maailman köyhimmistä ja epävakaimmista maista?

Kirkon ulkomaanapu tekee työtä Keski-Afrikan tasavallassa, joka on köyhä ja monien väkivaltaisten konfliktien ja vallankaappausten vaivaama entinen Ranskan siirtomaa. Maatoimiston tiedottaja Thierry Khonde kertoo, mitä järjestön työhön siellä kuuluu.

Kirkon Ulkomaanavun työ Keski-Afrikan tasavallassa tähtää siihen, että ihmisten oikeus rauhaan, laadukkaaseen koulutukseen ja toimeentuloon toteutuu. Rauhantyössä kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, jotka oppivat KUA:n tuella kansalaistaitoja sekä konfliktin ja huhujen leviämisen hallintaa. Ideana on, että nuoret vievät toimintaa itse eteenpäin ja KUA:n rooli on tarjota koulutusta ja tukea materiaalien hankinnassa.

Aikuisten parissa KUA:n kohderyhmää ovat naiset sekä yhteisöt, joissa on kouluja. Naisten Pankin hankkeessa tuetaan naisten säästöryhmiä ja toimeentulon hankintaa. Konfliktin alettua taloudellinen toiminta maassa taantui ja monet miehet joutuivat työttömiksi. Naisten asema huononi, kun vastuu perheiden toimeentulosta jäi heidän harteilleen.

Rahan ansaitseminen ja talouden hallinta kulkevat käsi kädessä itsemääräämisoikeuden kanssa. Se joka osaa laskea rahansa ja pistää tilaisuuden tullen jotakin sivuun, pystyy pitämään kotitaloutensa koossa. Sen jälkeen, kun naisia on alettu tukea säästämisessä ja lisätoimeentulon hankkimisessa, heidän asemansa on parantunut sekä yhteisötasolla että kotona.

Konfliktin aikana suuri osa Keski-Afrikan tasavallan kouluista tuhoutui. KUA auttaa Euroopan unionin tuella yhteisöjä koulujen jälleenrakentamisessa. Monet koulut on tehty oljesta, eivätkä ne kestä vaihtelevia sääolosuhteita kuten rankkasateita. KUA on rakentanut kouluja uudelleen kestävämmästä materiaalista yhdessä yhteisöjen kanssa.

Alusta alkaen lähtökohtana on ollut, että yhteisöt ovat itse vastuussa sekä rakentamisesta että materiaalien hankinnasta niin paljolti kuin mahdollista. Yhteisöt ovat hankkineet koulujen rakentamista varten esimerkiksi tiiliskiviä ja maata, siinä missä KUA on tukenut niiden materiaalien osalta, joita syrjäisillä seuduilla ei ole saatavilla. Lisäksi yhteisöjä on tuettu koulutoiminnan jatkamisessa lisätoimeentuloon tähtäävien aktiviteettien kuten maatalouden tehostamisen avulla. Tällä tavoin oppilaiden huoltajat ovat voineet kerätä varoja oppimateriaaleja ja opettajien korvauksia varten.

On ollut ilo huomata, kuinka tyytyväisiä ja tiiviisti mukana maan viranomaiset ovat olleet. Jopa valtaapitävien tasolla on nähty, kuinka olennaisiin tarpeisiin työmme vastaa. Se antaa takaisin ihmisarvon, jonka konflikti ja viime vuosien tapahtumat ovat ihmisiltä vieneet. Tunnet olevasi taas ihminen ja arvostat itseäsi, kun pystyt pitämään huolta perheestäsi ja lähimmäisistäsi.

Kirjoittaja

Thierry Khonde