Binaya Acharyaa innostaa humanitaarisessa avustustyössä se, että pienetkin hankkeet voivat saada aikaan suuria muutoksia

Kirkon Ulkomaanavun nepalilainen työntekijä Binaya Acharya kokee humanitaarisen avustustön erittäin tärkeäksi, sillä vain pieni osa maailman väestöstä on etuoikeutettua, kun taas heikossa asemassa olevia on valtavasti.

BINAYA ACHARYA on työskennellyt Kirkon Ulkomaanavun (KUA) Nepalin maatoimistossa keväästä 2018 alkaen. Syyskuussa hän aloittaa koko KUA:n hankkeiden tarkkailun ja arvioinnin asiantuntijan tehtävässä. Acharyan työtä on varmistaa, että hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan kunnolla ja ne säilyttävät laatunsa.

Työnsä KUA:ssa Acharya aloitti yhdessä Nepalin hankkeessa, mutta vuosien varrella hän sai enemmän vastuuta, kunnes vastasi kaikkien Nepalin hankkeiden tarkkailusta ja arvioinnista.

”Uusi työni sallii minun yhdistää kaikki kokemukseni ja käyttää niitä kaikissa KUA:n kohdemaissa”, Acharya sanoo.

Ennen Kirkon Ulkomaanapua Acharya on toiminut humanitaarisen avustustyön eri järjestöissä jo kymmenen vuoden ajan. Alun perin hän kuitenkin kouluttautui fysioterapeutiksi. Maisteritutkintonsa Acharya suoritti maaseudun kehittämistieteestä, mistä on ollut hänelle hyötyä työssä Nepalin pienien maalaisyhteisöjen parissa.

”Useimmat KUA:n hankkeet Nepalissa ovat kehitysyhteistyöohjelmia, jotka tähtäävät naisten sekä muiden syrjäytettyjen ryhmien taloudelliseen ja sosiaaliseen voimaantumiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkeet auttavat pienen mittakaavan ongelmien selvittämisessä eri yhteisöjen sisällä”, Acharya kertoo.

Hankkeet auttavat myös isompien ongelmien syntyessä. Niistä Acharya antaa esimerkkinä Nepalin vuoden 2015 maanjäristyksen. Kuten Yle kirjoitti katastrofin tapahtumapäivänä, 25. huhtikuuta, Nepalia vavisuttanut järistys oli voimakkuudeltaan 7,9 magnitudiasteikolla ja aiheutti tuhansien ihmisten kuoleman. KUA auttoi maanjäristyksestä valtavasti kärsinyttä Nepalin valtiota ja lukuisia yhteisöjä jälleenrakennuksessa.

Kehitysyhteistyö kääntää heikoimmassa asemassa olevien maailman ylösalaisin

Acharya kokee työnsä erittäin tärkeäksi, sillä vain pieni osa maailman väestöstä on etuoikeutettua, kun taas heikossa asemassa olevia on valtavasti. Hän on tyytyväinen työhönsä, sillä hän tietää sen auttavan ja pelastavan elämiä, vaikka se ulottuisi vain 0,001 prosentille apua tarvitsevista.

”Tekemäni työ on pääosin ruohonjuuritasolla, mutta siitä huolimatta se kääntää tiettyjen ihmisten maailman ylösalaisin ja tuo positiivisia seurauksia”, hän sanoo.

Acharya kertoo saavansa suunnatonta mielihyvää nähdessään työnsä konkreettiset vaikutukset. Yksi mieleen jääneistä hetkistä tapahtui vuosia sitten maaseudulla Terain alueella Etelä-Nepalissa, jossa Kirkon Ulkomaanavulla oli kastittomien dalitien tukemiseen keskittyvä hanke. Kastijärjestelmä on jo kielletty Nepalissa, mutta dalitien kokema syrjintä vaikuttaa yhä heidän elämäänsä.

”Kuulin siellä kastijärjestelmän vuoksi syrjintää kokeneiden kokemuksia, joita en ollut aikaisemmin edes pystynyt kuvittelemaan. Näin naisten piiloutuvan huntujensa taakse ja juoksevan vieraita pakoon”, Acharya kertoo.

Kun hän vieraili samoissa yhteisöissä muutamien vuosien jälkeen uudestaan, hän huomasi valtavia muutoksia. Esimerkiksi yksi Acharyan aiemmin hankkeen puitteissa tapaamista naisista oli aloittanut oman yritystoiminnan järjestön työn ansiosta.

Dalitien toimeentulon kehittämistä ja heidän kohtaamaansa syrjintää ehkäisevät hankkeet tekivät Acharyaan suuren vaikutuksen, kun hän huomasi yhteisöissä radikaaleja muutoksia.

”Tämä osoittaa minulle, sekä meille kaikille, kuinka asioilla on mahdollisuus parantua vaikka se vie aikaa ja on työlästä”, hän sanoo.

”Toki aina on enemmän tehtävää maailman parantamisen ja ihmisten välisen yhteiskunnallisen eriarvoisuuden pienentämisen eteen, mutta pienetkin hankkeet voivat saada aikaan erityisen suuria seuraamuksia. Juuri siksi humanitaarinen työ on tärkeää.”


Teksti: Nuppu Pääkkönen


Kirjoittaja oli Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkostossa työharjoittelussa elokuussa 2022.