Kirkkojen vastuu toimia kaikille oikeudenmukaisen maailman puolesta sekä koulutus katastrofitilanteissa puhuttivat Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa

Luterilaisten kirkkojen edustajat eri puolilta maailmaa ovat parhaillaan koolla Luterilaisen maailmanliiton 13. yleiskokouksessa Krakovassa, Puolassa. Yleiskokouksen keskusteluissa ovat näkyneet muun muassa kirkkojen vastuu toimia kaikille oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kirkon Ulkomaanapu toteutti kokouksessa lauantaina 16.9. paneelikeskustelun, jossa teemana oli koulutuksen merkitys kriisien keskellä.

Koulutus antaa toivoa kriisien keskellä

Yli 200 miljoonaa kriisialueilla elävää lasta ja nuorta tarvitsee tukea koulutukseen. Koulutuksen mahdollistaminen katastrofitilanteissa sekä pitkittyneiden kriisien keskellä on yksi Kirkon Ulkomaanavun keskeistä työmuodoista. KUA:n osana LML:n yleiskokousta järjestämässä paneelikeskustelussa koulunkäynnin merkityksestä osana humanitaarista apua olivat keskustelemassa piispa Kaisamari Hintikka, toiminnanjohtaja Tomi Järvinen ja projektipäällikkö Irina Kudina.

”Laadukas koulutus suojaa kognitiivista kehitystä ja tukee psykososiaalista hyvinvointia. Kriisien keskellä koulutus antaa lapsille toivoa. Opiskelu on tuttu rutiini, eikä sitä saa rikkoa. Ukrainassa opiskelu tapahtuu usein opetuskäyttöön varustelluissa pommisuojissa, joihin lapset siirtyvät ilmahälytysten aikana. Syyskuussa Harkovassa, joka on erittäin lähellä eturintamaa, tehtiin esimerkiksi koulu metrotunneliin. Koulutus on niin tärkeää, että lapset ovat valmiita opiskelemaan vaikka maan alla.”, kertoi KUA:n Ukrainan maatoimistossa työskentelevät Kudina.

Kriisien keskellä arvokkaiksi nousevat myös opettajien psykososiaalisen tuen taidot. Opettajien kouluttaminen onkin osa KUA:n koulutushankkeita sekä Ukrainassa että esimerkiksi Ugandassa ja Keniassa, missä KUA mahdollistaa lasten ja nuorten koulunkäyntiä pakolaisasutusalueilla.

Tomi Järvinen nosti esiin koulutuksen merkityksen kriisitilanteista selviämisessä: ”Vaikka rauhasta puhuminen voi olla konfliktin keskellä sensitiivistä, rauhaa ja tulevaisuutta rakennetaan nyt jo luokkahuoneissa. On tärkeä varmistaa, että lapset oppivat taitoja, joilla pystyvät käsittelemään traumaa ja toipumaan yhdessä.”

Koska paneelikeskustelu oli osa Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksen ohjelmaa, Kaisamari Hintikka muistutti kirkkojen ja muiden paikallisten uskonnollisten toimijoiden roolista niin koulutuksen järjestäjinä kuin merkittävinä humanitaarisen avun toimijoina omilla alueillaan. Hintikka korosti myös koulutuksen läheistä yhteyttä luterilaisuuteen, jonka keskeisiin periaatteisiin on perinteisesti kuulunut lukutaidon edistäminen.

neljä ihmistä seisoo vierekkäin
KUA:n järjestämässä paneelissa olivat mukana piispa Kaisamari Hintikka, Tomi Järvinen ja Irina Kudina, keskustelun moderaattorina toimi Antti Laine. Kuva: Anna Patronen / Kirkon viestintä

LML on KUA:n kumppani kansainvälisessä diakoniassa

Luterilainen maailmaliitto on perustettu vuonna 1947 ja siihen kuuluu 150 jäsenkirkkoa 99 maasta. Yleiskokous on LML:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu 6–7 vuoden välein. Teologisten kysymysten ohella humanitaarinen apu ja työ pakolaisten auttamiseksi ovat olleet osa LML:n ydintoimintaa aivan alusta lähtien. Näin LML toteuttaa luterilaisten kirkkojen kansainvälistä diakoniaa. Nykyisin LML:n maailmanpalveluosastolla on humanitaarista avustustoimintaa ja kehitysyhteistyöhankkeita 25 maassa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Kirkon Ulkomaanapu ja LML ovat pitkäaikaisia kumppaneita. KUA tekee yhteistyötä LML:n kanssa muun muassa ihmisoikeuksien, sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden ja uskontodialogin edistämiseksi. KUA tukee myös LML:n työtä kirkkojen katastrofivalmiuksien vahvistamiseksi sekä osallistuu vuosittain esimerkiksi naisten ihmisoikeuskoulutuksen järjestämiseen.

KUA:n muita kansainvälisiä ekumeenisia kumppaneita ovat ACT-allianssi ja Kirkkojen maailmanneuvosto.

Teksti: Sini Tyvi
Kuvat: Johanan Celine Valeriano / LML sekä Anna Patronen / Kirkon viestintä