Styrelsen

Kyrkans Utlandshjälp leds av en styrelse med 10-13 medlemmar. Den är tillsatt av kyrkostyrelsens plenum. Den biträds av ett arbetsutskott och ett granskningsutskott.

Kyrkans Utlandshjälps styrelse 2017–2020

Ordförande: Sakunnig i internationella ärenden Tarja Kantola
Viceordförande: Kyrkoherde Olli-Pekka Silfverhuth

Medlemmar:
Advokat Tuomas Aho
Direktor Sixten Ekstrand
Riksdagsledamot Pekka Haavisto
Riksdagsledamot Anna-Kaisa Ikonen
Docent Marjaana Jauhola
Kyrkoherde Juhani Lavanko
Redaktör Reetta Meriläinen
Ekon.mag. Ritva Ohmeroluoma
Redaktör Aila Paloniemi
Pastor Riikka Hietanen
Pastor Mark Saba
Biskop Kaisamari Hintikka

Sekreterare:
Verksamhetsledare Jouni Hemberg

Av styrelsen kallade sakkunniga medlemmar:

Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen, Ekumeniska Rådet
Direktor Jaakko Rusama, Kyrkans missionscentral
Direktor Kalle Kuusimäki, Kyrkans central för diakoni och samhällsarbete
Verksamhetsledare Riina Nguyen, Filantropia

Styrelsens arbetsutskott 2017–2019:

Ordförande: Sakunnig i internationella ärenden Tarja Kantola
Medlemmar:  Kyrkoherde Olli-Pekka Silfverhuth och docent Marjaana Jauhola
Sekreterare: Verksamhetsledare Jouni Hemberg.

Granskningsutskottet fram 2017–2019:

Ritva Ohmeroluoma (orf.), Tuomas Aho och Sixten Ekstrand.