Styrelsen

Styrelsen

Kyrkans Utlandshjälp leds av en styrelse med 10-13 medlemmar. Den är tillsatt av kyrkostyrelsens plenum. Den biträds av ett arbetsutskott och ett granskningsutskott.

Kyrkans Utlandshjälps styrelse 2020–2023

Ordförande: Sakunnig i internationella ärenden Tarja Kantola
Vice ordförande: Biskop Kaisamari Hintikka

Medlemmar:

Advokat Tuomas Aho
Direktor Sixten Ekstrand
Riksdagsledamot Atte Harjanne
Biskop Kaisamari Hintikka
Riksdagsledamot Anna-Kaisa Ikonen
Kyrkoherde Juhani Lavanko
Redaktör Reetta Meriläinen
Ekon.mag. Ritva Ohmeroluoma
Redaktör Aila Paloniemi
Professor Ritva Reinikka
Pastor Mark Saba
Kyrkoherde Olli-Pekka Silfverhuth
Teologie kandidat Hanna Ylikangas

Sekreterare:
Verksamhetsledare Jouni Hemberg

Styrelsens arbetsutskott 2020-2023:
Sakunnig i internationella ärenden Tarja Kantola, Medlemmar: Biskop Kaisamari Hintikka ja Advokat Tuomas Aho.
Sekreterare: Verksamhetsledare Jouni Hemberg.

Granskningsutskottet fram 2020-2022:
Sixten Ekstrand (orf.), Aila Paloniemi, Olli-Pekka Silfverhuth