Nainen istuu pöydän äärellä kappelissa.

Testamentsgivaren berättar

Vad är det allra viktigaste för mig? Vilket avtryck vill jag lämna efter mig? Upprättandet av ett testamente kan innebära att vi ställs inför stora och existentiella frågor. Så var det med 55-åriga Aulikki Uusitalo.