Ett varmt tack för meddelandet om insamlingen!

Du får snart en bekräftelse till din e-post om att vi har mottagit blanketten.

Du kommer väl ihåg att informera dina gäster om Kyrkans Utlandshjälps bankkontonummer Nordea IBAN: FI33 1572 3000 5005 04, och skriva i betalningens meddelanderuta (t.ex. En gåva, donationsgivare 40 år). På så sätt når donationen det ändamål den är avsedd för.

Efter cirka två veckor efter bemärkelsedagen eller minneshögtiden får du av oss en förteckning över alla donationsgivare samt uppgifter om den totala summa som donerats.

Tack för att du hjälper utvecklingsländernas fattigaste att förbättra sitt eget liv!