Utlandshjälpen öppnar en katastrofinsamling för Mellanöstern

Läget i Mellanöstern har förvärrats under de senaste veckorna. Kyrkans Utlandshjälp reagerar på det ökade hjälpbehovet genom att idag starta en katastrofinsamling för Mellanöstern.

Organisationen Isis verksamhet ökar det mänskliga lidandet i Irak och Syrien. Ifall USA förverkligar sina planer på luftangrepp i Syrien och Irak, kommer flyktingströmmarna som därmed uppstår, att öka behovet av brådskande hjälp. Samtidigt som befolkningen i Gaza försöker uthärda bland ruinerna.

Med hjälp av bidrag och donationer distribuerar Kyrkans Utlandshjälp grundförnödenheter såsom hygienprodukter, matlagningsredskap och filtar. Till familjer som tvingats fly från sina hem i Gaza, erbjuds psykosocialt stöd och utkomststöd. Därtill stödjer Kyrkans Utlandshjälp fredssträvandena i Mellanöstern, stärker lokala gemenskaper och strävar att förebygga att de unga radikaliseras på flyktinglägren.

”Hjälpbehovet är nu större än förut i hela Mellanöstern. Jag är särskilt bekymrad över att situationen i Irak blir allt sämre. Utlandshjälpen har beviljat 50 000 euro ur sin katastroffond för att stödja familjer som flytt från sina hem i Irak”, berättar Eija Alajarva som är chef för Utlandshjälpens humanitära biståndsarbete.

Biskopsmötet krävde under veckan att medborgarorganisationerna skall reagera snabbt på en situation där folkgrupper blir utsatta för rått våld. Därtill uppmanade biskopsmötet organisationerna att se till att församlingarna och enskilda personer konkret skall ha möjlighet att stödja dem som drabbas av konflikterna i Mellanöstern.

”För att åstadkomma fred som består, behöver man arbeta uthålligt för ett medborgarsamhälle som respekterar olikheter och mänskliga rättigheter. Dit når man endast genom att satsa resurser på att utveckla utbildningen och den ekonomiska jämlikheten”, konstaterade mötet.

Mera information: Eija Alajarva, chef för det humanitära biståndsarbetet, tel. +358 40 582 1183 eija.alajarva@kirkonulkomaanapu.fi

BIDRAGSKONTON

Andvänd referensnumret 1546.

Nordea
IBAN:FI33 1572 3000 5005 04
BIC: NDEAFIHH

Ålandsbanken
IBAN: FI91 6601 0004 0036 46
BIC: AABAFI22

Insamlingstelefonen
0600 9 5124 = 20,11 e/samtal (+lna)