Utlandshjälpen levererar mat till Aleppo och andra belägrade områden i Syrien

Våldsamheterna i Syrien har avtagit sen vapenvilan trädde i kraft, men en stor del av hjälpförsändelserna har ännu inte delats ut. Kyrkans Utlandshjälp deltar i mathjälpen genom sin samarbetspartner.

Vapenvilan i Syrien började på måndagen och det är meningen att den ska räcka i sju dagar. Avtalet är en överenskommelse mellan Ryssland och USA.

Vapenvilan blåser liv i hoppet om en långvarigare fred samtidigt som många tvivlar på att den håller ens en vecka. Många löften har avgetts under fem och ett halvt år av krig, men de har ofta brutits.

Kyrkans Utlandshjälp bestämde sig på tisdagen att stödja matförsändelserna till Aleppo med 20 000 euro. Varorna förs till de belägrade områdena av samarbetspartnern International Orthodox Christian Charity (IOCC). IOCC fortsätter sin humanitära verksamhet i Syrien och hoppas nu på en chans att leverera mat också till områden som varit svåråtkomliga på grund av striderna.

Människorna i Aleppo har länge varit under belägring och konvojerna väntar på att köra in i området.

”Vi vet inte hur länge vapenvilan håller, men vi hoppas att den leder till fred i Syrien”, säger IOCC:s chef i Syrien Roy Azar.

Vapenvilan har ställvis brutits, men en del områden har fått andas ut när våldsamheterna har minskat.

”Om situationen förblir stabil kommer vägarna att öppna sig, och då når vi dem som levt under belägring. Men först vill vi försäkra oss om att säkerhetsläget är hållbart”, säger Azar.

Behovet av hjälp är speciellt brådskande i Aleppo. Människorna i staden lider av konstant hunger och brist på mat, och det som finns att äta är av dålig kvalitet.

Förutom mat behövs det reparationer, sjukvård och mediciner samt en förbättrad säkerhet. Människor fruktar ständigt för nya bombräder. Behovet av psykosocialt stöd är skriande, speciellt bland barnen.

Utlandshjälpen stöder barnens skolgång i Syrien

Kyrkans Utlandshjälp har tillsammans med IOCC stött barnens skolgång i Syrien sen år 2015. Över 2 000 barn och unga har fått hjälp i form av bland annat stödundervisning. Projektet uppehåller skolornas möjlighet att fortsätta undervisningen och ger barnen stabilitet i en vardag präglad av våldsamheter.

Projektet fortsätter och kommer nu också att innefatta återuppbyggnaden av fyra skolbyggnader och utbildningen av 200 lärare i psykosocialt stöd åt barn som lever i krig.