Utlandshjälpen bygger tio skolor i Haiti och inleder unikt samarbete med utvecklingsbank

Kyrkans Utlandshjälp bygger tio skolor i Haiti i samarbete med Latinamerikas utvecklingsbank (Inter-American Development Bank). Utvecklingsbanken stöder Haiti att genomföra en totalreform av skolväsendet. Också Finlands utrikesministerium deltar i finansieringen. Projektets totala budget är ca. sex miljoner euro.

Utlandshjälpen inleder byggarbetena i år. Det är tänkt att skolorna skall vara färdiga i slutet av år 2015. De byggs på platser som myndigheterna i Haiti anvisat.

”Projektet är unikt eftersom det är ett samarbete mellan utvecklingsbanken, statliga aktörer och Kyrkans Utlandshjälp som är en medborgarorganisation. Det är ovanligt att en utvecklingsbank samarbetar med en medborgarorganisation”, konstaterar Tomi Järvinen som leder Utlandshjälpens internationella program.

”I regel finansierar utvecklingsbanken enbart statliga aktörer. Vi hoppas att ett liknande samarbete som vi nu har inlett, kunde fortsätta också med andra investeringsbanker”, säger Järvinen

Nästan hälften av alla skolor i Haiti blev förstörda eller skadade i jordbävningen år 2010. Landets bildningsväsen är fortfarande i kris. Regeringen strävar att kunna erbjuda avgiftsfri skola till alla barn och unga och få 1,6 miljoner elever att återvända till skolan före år 2016.

Det finns många slag av problem i Haitis utbildningssystem.  400 000 barn har hamnat utanför grundutbildningen. Över 80 procent av skolorna är privata. Privatskolornas avgifter kan sluka upp till 40 procent av inkomsterna i en familj med små inkomster. Undervisningen är ofta undermålig och många lärare saknar utbildning.

”Vi vill bidra till att barnen och de unga i Haiti skall få grundutbildning. Vi är även med och utvecklar undervisningens kvalitet och lärarutbildningen. Utbildning är en av Utlandshjälpens strategiska tyngdpunkter”, säger Tomi Järvinen.

Samarbetsavtalet om skolbyggena undertecknades i maj.  Det undertecknades av Utlanshjälpens representant för Haiti-regionen Uluc Baslanti, Klaus Eberwein från Haitis statliga stiftelse för ekonomiskt och socialt stöd, FAES och undervisningsminister Nesmy Manigat.

Mera information:
Tomi Järvinen, chef för det internationella arbetet, tel: 040 641 8209
Eeva Suhonen, informatör, tel: 0400 103 286