Utlandshjälpen bygger 35 skolor i Sydsudan

Kyrkans Utlandshjälp inledde i veckan skolbyggnadsarbeten i Sydsudan, ett land som drabbats hårt av väpnade konflikter och livsmedelsbrist. Arbetet koncentreras till delstaten Lakes och dess gränsområden. Granndelstaten Jonglei är ett av de värsta konfliktområdena. Största delen av de elever som går i Utlandshjälpens skolor är flyktingar från Jonglei.

Skolsituationen är ytterst dålig i Sydsudan. Över tusen skolor är stängda pga konflikterna och lärarna har blivit utan lön i flera månader. Uppemot en miljon människor står nu helt utanför utbildningssystemet.

Utlandshjälpens 35 nya skolor består av enkla klassrum som man kan bygga snabbt. I anslutning till dem bygger man toaletter för pojkarna och flickorna. Alla byggnader skall bli färdiga i år.

De nya skolorna rymmer sammanlagt ca 1 900 pojkar och 1 600 flickor. Största delen av eleverna är internflyktingar. Tanken är att skolorna skall användas av lokalbefolkningen efter det att flyktingarna återvänt hem.

Finlands utrikesministerium stöder byggnadsarbetet med 800 000 euro.

Miljoner hotas av hungersnöd

Skolgången i Sydsudan försvåras inte bara av våldsamheterna utan också av hungersnöden.

”Det finns förmodligen många barn som inte kan delta i undervisningen eftersom de lider av näringsbrist. Organisationerna försöker samarbeta så att elevernas familjer också får livsmedelshjälp”, berättar Kalim Ul Masih från kontoret i landets huvudstad Juba. Masih är Utlandshjälpens landschef i Sydsudan

I Augusti startar Utlandshjälpen ett nytt livsmedelsprojekt i delstaten Western Equatoria. Till internflyktingarna utdelas majsmjöl, bönor, matolja, socker och salt. Denna nödhjälp ges till ungefär 12 000 människor.

Enligt FN är matbristen i Sydsudan den värsta nu pågående livsmedelskrisen i världen. FN uppskattar att fyra miljoner människor hotas av hungersnöd.

Mera information:

Kalim Ul Masih, landschef, Sydsudan, kalim.ulmasih@kirkonuulkomaanapu.fi (man kan skriva på finska) eller informatör Eeva Suhonen, tel. 0400 103 286