Två år sedan jordskalvet: Kyrkans Utlandshjälp är den näst största återuppbyggaren av skolor i Nepal

Kyrkans Utlandshjälp har byggt trygga och säkra skollokaler för 44 000 barn i Nepal efter de kraftiga jordskalven. Samtidigt har man utbildat lärare och understött det arbete som utförs för att människor skall kunna återhämta sig också psykiskt.

Tisdagen 25.4 har det förflutit exakt två år sedan jordskalvet som mätte 7,8 på Richterskalan, drabbade Nepal. Den 12 maj samma år drabbades landet av ytterligare ett nästan lika kraftigt skalv. Skalven skördade sammalagt niotusen dödsoffer och en halv miljon hem och tusentals skolor förstördes.

”Kyrkans Utlandshjälp var en av de få organisationer som inledde biståndsarbetet omedelbart”, konstaterar Lila Bashyal som är Utlandshjälpens landschef i Nepal.

Hjälpinsatserna inleddes med nödhjälp till 28 000 människor, många av dem bosatta på svårtillgängliga områden i bergen.

Efter en katastrof är det viktigt att skolgången kan återupptas så snart som möjligt. Därför började Kyrkans Utlandshjälp rätt snart bygga temporära skollokaler.

Kyrkans Utlandshjälp blev snart känd som den effektivaste byggaren då man på några månader byggt temporära skolor för uppemot 22 000 elever. De första 170 skolorna bestod av två klassrum med väggar av bambu och tak av plåt. Sedan övergick man till att bygga skolbyggnader med stålstomme och väggar i cement. De är tänkta att bestå i 15-20 år.

Kyrkans Utlandshjälp är näst störst efter Unicef när det gäller att återuppbygga skolor i Nepal. Finansieringen har influtit både från finländska privatpersoner och internationella organisationer såsom Unicef.

Kyrkans Utlandshjälp har för avsikt att bygga 334 skolor av vilka 257 redan färdigställts. När alla skolor står färdiga, rymmer de sammanlagt 44 000 elever.

Utöver detta har Utlandshjälpen anordnat kurser där deltagarna fått lära sig att bearbeta det som hände och hur och när man bör söka professionell hjälp. I kurserna har deltagit över tusen lärare och ca 200 föräldrar i föräldraföreningarna. Över tiotusen elever har också fått liknande utbildning.
1750 lärare har utbildats att minska riskerna i skolan vid en naturkatastrof. De har också utbildats i barnskydd och i undervisningsmetoder med eleven som utgångspunkt.

Bilder till redaktionernas förfogande: http://kirkonulkomaanapu.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/11295328/535929/fi

Tilläggsinformation:
Ulla Kärki, informatör, ulla.kark(at)kyrkansutlandshjalp.fi, 050 576 7948
Eija Alajarva, chef för humanitärt bistånd, eija.alajarva(at)kirkonulkomaanapu.fi, tel. +358 40 582 1183