Tarja Kantola ny styrelseordförande vid Kyrkans Utlandshjälp

Tarja Kantola, 58, har valts till styrelseordförande vid Kyrkans Utlandshjälp. Hon inleder sitt uppdrag i januari.

Kantola har lång erfarenhet av både medborgarorganisationer och förtroendeuppdrag i den evangelisk-lutherska kyrkan. Hon är medlem i Utlandshjälpens styrelse sedan år 2005. Dessutom är hon en av de stiftande medlemmarna i Kvinnobanken. För närvarande är hon utrikesminister Erkki Tuomiojas specialmedarbetare.

”Jag har sedan länge arbetat med utvecklinssamarbete i olika medborgarorganisationer och vid utrikesministeriet. I mitt kommande uppdrag är det även relevant att jag sedan länge är aktiv på församlingsnivå. Jag känner till kyrkan som organisation och det ingår i detta uppdrag att göra det”, berättar Kantola.

Den nya ordföranden anser att Kyrkans Utlandshjälp är en föregångare och banbrytare bland finländska medborgarorganisationer.
”Utlandshjälpen är en väckarklocka och har förmått ta tag i nya saker snabbt och smidigt”.

”Det är få organisationer i Finland som kan utföra både humanitärt arbete och utvecklingssamarbete. Utlandshjälpen kommer att växa och den har stor aptit på att förbättra världen”, menar Kantola.

Enligt Kantola har Utlandshjälpen utfört sitt arbete väl och rationellt och därmed även på det sätt som bidragsgivarna önskar.

Tarja Kantola efterträder den avgående ordföranden Anni Vepsäläinen.

Mera information:
Tarja Kantola, tel: 050 555 0833 eller kantolantarja@gmail.com
Antti Pentikäinen, verksamhetsledare, tel: 040 531 3514