Sydsudan hotas av den värsta livsmedelskrisen på årtionden

Våldsamheterna som nu pågått i fyra månader, håller på att driva Sydsudan in i den största livsmedelskrisen på den afrikanska kontinenten sedan 1980-talet. Innan våldsamheterna bröt ut hade man lyckat återuppliva jordbruket något men nu är situationen ytterst dålig. Enligt FN:s jordbruksorganisation FAO kommer över sju miljoner människor att drabbas av livsmedelsbrist och över en miljon av hungersnöd, ifall våldet fortsätter.

”Vi borde kunna så innan regnperioden. Den väntas börja inom de närmaste månaderna. Fröna borde vara i jorden före det. Under regnperioden blir upp till fyra femtedelar av landet otillgängligt. Vägarna är ofarbara och flygtransporter är besvärliga att ordna”, berättar Oskari Rantala i Juba. Rantala är chef för Utlandshjälpens arbete i Sydsudan.

Efter att regnperioden börjat är det så gott som omöjligt att distribuera livsmedelshjälp. Hittills har man försökt lindra livsmedelsbristen genom att distribuera mat från helikoptrar men den hjälpen täcker bara en bråkdel av hjälpbehovet.