Nödhjälpen från Kyrkans Utlandshjälp har nått Nepal

De första försändelserna av nödhjälp har nått Nepal efter lördagens jordskalv. Skalvet och efterskalven har hittills krävt över 4000 människoliv. Efterskalv sker fortfarande dagligen.

”Också vi har blivit flyktingar i landet”, berättar Laxman Niroula från Katmandu. Han är IT-ansvarig hos Utlandshjälpens samarbetspartner, Lutherska Världsförbundet.

”Vi har endast en liten presenning och en matta som skydd för mig och min familj inför natten.”

Situationen är den samma för Utlandshjälpens landskoordinator Lila Bashayal. Hennes söner är mycket uppskärrade av det som hänt. Situationen är extremt svår för dem som förlorat sitt hem. I de byggnader som ännu står, kan man inte heller vistas eftersom rasrisken är stor på grund av efterskalven.

De lokala biståndsarbetarna skall samtidigt som de försöker organisera hjälpinsatserna, också ta hand om sin egen familj i det kaos som råder.

”Folk är desperata och slåss om mat och vatten som det är stor brist på”, säger Bashayal.

Lutherska Världsförbundets arbetare har knappt sovit en blund efter jordbävningen. De jobbar oförtrutet med att hjälpa de nödställda. Man har delat ut presenningar, hygienartiklar och matpaket till 400 familjer i Katmandu. Nu gäller det att främst kartlägga situationen på den svårtillgängliga landsbygden men också att se till att det finns rent vatten och sanitet i städerna. Det är också ytterst viktigt att ordna nödlogi åt dem som förlorat sitt hem eller inte kan bo i det på grund av rasrisken.

Lutherska Världsförbundet har ett landskontor i Katmandu sedan 1984 för sitt utvecklingssamarbete i Nepal. Kyrkans Utlandshjälp har samarbetat med Lutherska Världsförbundet redan från starten. Lutherska Världsförbundets Krishjälpgrupp för Asien-området finns också i Katmandu.

”Vi har över 100 professionella i regionen. Vi har redan i årtionden arbetat på jordbävningsdrabbade områden”, berättar LVF:s koordinator för det humanitära biståndet, Roland Schlott.

”Jag har själv räddat några grannar. Femvåningshuset intill rasade. Åtta människor befann sig då inomhus. Vi lyckades dra ut två och fem tog sig ut på egen hand. En person miste livet.”

Det råder stor brist på räddningsutrustning. Många har dött i hjälparbetet bland annat för att de saknat hjälm.

Kyrkans Utlandshjälp har ett projektkontor i västra Nepal. Det används nu som stöd för logistiken så att leveranser från Indien kan fås in i landet. Kyrkans Utlandshjälp utför nödhjälpen i samarbete med LVF, Nepals regering, Förenta staterna och kyrkornas biståndsnätverk ACT-alliansen.

Tilläggsinformation: Eija Alajarva, chef för det humanitära biståndet tel. 040 582 1183, Rajeev K.C, projektkoordinator tel. 0400 934 946, Eriikka Käyhkö, informatör tel. 040 631 9732

Skänk ett bidrag för att hjälpa de drabbade i Nepal:
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/sv/ge-en-gava/jordbavningen-i-nepal/
Insamlingskonto: Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04, referens 4022

sms med mobiltelefonen: Sänd textmeddelandet APU till numret 16499 (10 €/ meddelande)
sms med mobiltelefonen: Sänd textmeddelandet LAHJOITUS till numret 16499 (20 €/ meddelande)