Nästan en miljon euro från Kyrkans Utlandshjälp till Nepal

Dödssiffran antas stiga kraftigt. Det största hjälpbehovet finns på landsbygden.

Finlands utrikesministerium har beviljat 600 000 euro för att via Kyrkans Utlandshjälp bistå jordbävningsoffren i Nepal. Totalsumman av de medel som Kyrkans Utlandshjälp riktar till nödhjälpen i Nepal, närmar sig nu en miljon euro.

Johanna Tervo som är sakkunnig i humanitärt bistånd vid Utlandshjälpen, reser på torsdagen till Nepal. Hon berättar att man i det första skedet ser till de nödlidandes behov av vatten, mat, skydd och sanitet.

”Efter det första skedet övergår vi till att hjälpa drabbade familjer genom att ge dem reda pengar så att de själva kan skaffa den hjälp de behöver, tex mediciner. Dessutom försöker vi se till att skolorna kan komma igång så fort som möjligt eftersom de utgör ett viktigt psykosocialt stöd för barnen som skärrats av katastrofen”, konstaterar Tervo.

Kyrkans Utlandshjälp har med sina samarbetspartner deltagit i hjälpinsatserna i Kathmandu redan från början. Det största hjälpbehovet finns trots allt på landsbygden där man inte ännu kunnat kartlägga skadorna. Nepals regering har uppskattat att dödssiffran kommer att stiga till 10 000–15 000 döda, efter att man nått provinserna Gorkha och Sindhupalchok. Dessa och många andra områden på landsbygden antas ha förstörts till 80–90 procent.

Utlandshjälpens verksamhetsledare Antti Pentikäinen vädjar till finländarnas vilja att hjälpa.

”Jag vädjar kraftfullt till finländarna så att vi kan hjälpa mera. Jordskalvet i Nepal är utan tvekan den allvarligaste naturkatastrofen hittills i år. Nepal hör från förut till världens fattigaste länder och redan nu uppskattas bruttonationalprodukten ha sjunkit med 20 procent på grund av denna kris. Det kommer att ta 10-15 år i anspråk att reparera skadorna”, säger Pentikäinen.

Tilläggsinformation:
Eija Alajarva, chef för det humanitära biståndet t. 040 582 1183,
Rajeev K.C, projektkoordinator t. 0400 934 946,
Eriikka Käyhkö, informatör t. 040 631 9732

Insamlingen till jordbävningsoffren i Nepal genom Kyrkans Utlandshjälp

Insamlingskonto: Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04, referensnummer 4022.
www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/nepalin-maanjaristys/

Sänd textmeddelandet  APU till numret 16499 (10e/medd).
Sänd textmeddelandet LAHJOITA till numret 16499 (20e/medd).