Kyrkans Utlandshjälp väljer ny styrelse för 2023-2026

Ryhmä oppilaita luokan edessä.
Utbrottet av kriget i Ukraina var en av flera kriser under den föregående styrelsens mandatperiod. Bild från KUH:s arbete inom utbildning i Tjernihiv. Foto: Kyrkans Utlandshjälp / Antti Yrjönen

Kyrkans Utlandshjälp (KUH) har fått en ny styrelse. Under mandatperioden 2023–2026 består styrelsen av följande personer:

 • Helena Arlander (ny), DI, MBA.
 • Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.
 • Kaisamari Hintikka, biskop i Esbo stift.
 • Tarja Kantola, lekmannamedlem i Kyrkostyrelsens plenum.
 • Ulla Klemettinen (ny), sakkunnig i missionsarbete och internationellt ansvar i Jyväskylän seurakunta.
 • Markku Kulmala (ny), professor vid Helsingfors universitet.
 • Jarno Limnell (ny), riksdagsledamot (saml).
 • Niilo Pesonen (ny), kyrkoherde i Tuiran seurakunta.
 • Ritva Reinikka, arbetslivsprofessor vid Aalto-universitetet.
 • Satu Relander (ny), teamledare och juridisk rådgivare vid Fondia.
 • Riikka Räisänen (ny), chefredaktör vid Yles finska nyhets- och aktualitetsredaktion.
 • Matti Sarén (ny), rektor/vd vid Kajaanin ammattikorkeakoulu.
 • Olli-Pekka Silfverhuth, kyrkoherde i Pirkkalan seurakunta.
 • Antti Toivanen (ny), sakkunnig vid statsrådets kansli.

”Kyrkans Utlandshjälp är en föregångare inom internationellt arbete och organisationens styrelse spelar en viktig roll i linjedragningar och stöd för en fungerande ledning”, säger Tarja Kantola som fortsätter som styrelseordförande.

Under den föregående styrelsens mandatperiod inträffade flera omvälvande kriser, såsom coronapandemin och kriget i Ukraina och mångbottnade kriser som inverkade i Östafrika. KUH har enligt Kantola reagerat utmärkt på de snabbt växlande operativa omständigheterna med snabba beslut.

”Kyrkans Utlandshjälp förverkligar kyrkans internationella diakoni. Vi arbetar med partner under väldigt varierande omständigheter och vår styrka är bland annat den trosbaserade sakkunskapen kombinerad med mångsidig kunskap om utvecklingsfrågor”, säger Kantola.

Styrelsen valdes för första gången av en valkommitté

KUH:s styrelse valdes för första gången enligt ett nytt valförfarande. I enlighet med de nya stadgarna förbereddes nomineringen av styrelsemedlemmar av ett valutskott.

I valberedningen sökte utskottet substanskunskap som är relevant för KUH:s arbete, viktiga intressentgrupper och geografisk spridning, berättar kyrkoherde Olli-Pekka Silfverhuth som var medlem i valutskottet.

”Valutskottets arbete förlöpte väl och vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Den här gången ändrar uppsättningen mer än normalt, men också den nya styrelsen har gedigen kunskap och engagemang för att sköta uppdraget”, säger Silfverhuth.

Du kan bekanta dig med Kyrkans Utlandshjälps arbete och resultat i vår färska årsberättelse (pdf). Läs mer om Kyrkans Utlandshjälps teologisk grund här (pdf).

Tilläggsinformation:

Tarja Kantola, KUH:s styrelseordförande
tarja.kantola@kirkonulkomaanapu.fi tel. + 358 50 555 0833

Olli-Pekka Silfverhuth, kyrkoherde i Pirkkalan seurakunta och ordförande för KUH:s valutskott.
olli-pekka.silfverhuth@evl.fi tel. +358 50 083 6000

Tomi Järvinen, verksamhetsledare, KUH
tomi.jarvinen@kirkonulkomaanapu.fi tel. +358 406 418 209