Kyrkans Utlandshjälp samlar medel för att stöda ukrainska familjer

KUH levererar nödhjälp till de mest drabbade tillsammans med våra partner inom ACT Alliance-nätverket. Bild: HIA-Hungary

Konflikten i Ukraina befaras leda till en flyktingkris. Kyrkans Utlandshjälp (KUH) stöder leveranser av nödhjälp till dem som drabbats av konflikten.

TROTS DET internationella samfundets ansträngningar och det ukrainska folkets vädjan har Ryssland påbörjat krigshandlingar i Ukraina. KUH fördömer de här handlingarna. Tillsammans med våra partner inom ACT Alliance-nätverket är vi beredda att stöda människor som lider av konfliktens följder. 

Kyrkans Utlandshjälp stöder leveransen av nödhjälp till nödlidande familjer. Nödhjälpen delas ut tillsammans med våra europeiska partnerorganisationer för att besvara akuta behov. I praktiken består hjälpen av livsmedel, väderskydd, filtar och andra basförnödenheter. 

Konflikten befaras tvinga människor att lämna sina hem. Kyrkans Utlandshjälp följer med utvecklingen av läget i Ukraina och Europa överlag. 

”Vi har bevittnat många situationer orsakade av konflikter där människor varit tvungna att lämna sina hem på kort varsel. Det råder alltid brist på basförnödenheter, mat, mediciner och vatten. Ukrainas situation är speciellt utmanande eftersom Europa är mitt i en kall vinter och en allvarlig coronapandemi”, säger Kyrkans Utlandshjälps verksamhetsledare Jouni Hemberg.

Kyrkans Utlandshjälp har startat en nödinsamling för att stöda familjer som lider av konflikten i Ukraina.

Så här kan du delta i insamlingen:

Webbdonation
Donera via vår webbsida

MobilePay-donation
Donera via MobilePay på numret 17110

Textmeddelande
Skicka meddelandet APU20 (20€) eller APU50 (50€) på numret 16499

Traditionellt bankgiro
Nordea: FI33 1572 3000 5005 04, referensnummer: 2943

Mer information:

Verksamhetsledare Jouni Hemberg, jouni.hemberg[a]kua.fi, +358 50 325 9579
Chef för humanitärt arbete Eija Alajarva, eija.alajarvi[a]kua.fi, +358 40 582 1183

Hjälp
Ukrainas barn:
katastroffonden