Kyrkans Utlandshjälp ger 50 000 euro till Gaza

Kyrkans Utlandshjälp har beviljat 50 000 euro ur sin katastroffond för att hjälpa familjer i Gaza som förlorat sitt hem. Med pengarna skaffas mat, madrasser, vattenbehållare och hygienartiklar till de drabbade familjerna och deras släktingar som inhyst dem. Dessutom skaffas material för att reparera hus som skadats.

Till de familjer som inte kan åka till sina släktingar och måste betala för sitt tillfälliga boende, ges pengar till hyran.

Cirka 5 600 människor har blivit hemlösa när deras bostäder förstörts eller fått omfattande skador i de Israeliska attackerna. Därtill har 16 000 människor sökt skydd hos FN:s UNRWA-skolor vilka stöder palestinska flyktingar.

Kyrkans Utlandshjälp vädjar till båda parter för att den humanitära hjälpen skall komma fram.

”Båda parter bär ansvar för att hjälpen når fram. Alla attacker som riktas mot civila är att fördöma och de måste omedelbart upphöra. Också det internationella samfundet och Finlands utrikespolitiska ledning bör fördöma attacker vilka riktas mot humanitära och civila mål”, konstaterar Aaro Rytkönen som är chef för påverkansarbetet vid Kyrkans Utlandshjälp.

Utlandshjälpen vädjar till Finlands utrikespolitiska ledning att den aktivt skulle stöda förhandlingssträvandena.

Tilläggsuppgifter: Chefen för den humanitära hjälpen vid Mellanöstern-kontoret Maurizio Mascia tel.+962 77 535 4444

Chefen för påverkansarbetet Aaro Rytkönen, tel. 050 301 8479

Ge ett bidrag för att hjälpa krisens offer i Gaza: Nordea FI33 1572 3000 5005 04 eller Danske Bank FI02 8000 1800 2233 40, Referens: 1122