Kyrkans Utlandshjälp flyttar

Kyrkans Utlandshjälp flyttar. Kundtjänsten är stängd 4.-5.  augusti på grund av flytten.

Från och med 6. augusti finns vi på ny adress:

Kyrkans Utlandshjälp
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Post kan även sändas till adressen:

Kyrkans Utlandshjälp
PB 210
00131 Helsingfors

Våra telefonnummer ändras inte.