Jouni Hemberg leder Kyrkans Utlandshjälp

Chefen för Utlandshjälpens kontor i Washington, Jouni Hemberg, har blivit utsedd att sköta ett treårigt vikariat som verksamhetsledare vid Kyrkans Utlandshjälp. Vikariatet blev ledigt då Utlandshjälpens nuvarande verksamhetsledare Antti Pentikäinen utnämndes för tre år till chef för sekretariatet vid Utlandshjälpens fredsmäklingsnätverk för religiösa och traditionella ledare. Hemberg inleder sitt uppdrag 1.5.

Jouni Hemberg

Jouni Hemberg

Jouni Hemberg inledde sin tjänstgöring vid Kyrkans Utlandshjälp år 2008 som chef för det humanitära biståndet. Efter det var han chef för det internationella arbetet i fyra år och nu senast har han varit Utlandshjälpens specialsändebud i USA. Innan han kom till Utlandshjälpen handhade Hemberg olika ledaruppdrag vid bl.a. det Internationella Röda Korset, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen och ett antal FN-organisationer.

Hemberg drar upp följande linjer när han beskriver sina målsättningar: ”Under de närmaste åren är vår strävan att fortsätta att förverkliga Utlandshjälpens strategi och ytterligare stärka organisationen när det gäller kvaliteten, effektiviteten och innovativiteten i arbetet och arbetets inverkningsgrad”. Utlandshjälpen fokuserar enligt sin nuvarande strategi vid tre teman; rätt till fred, rätt till utbildning och rätt till utkomst.

 

 

Tilläggsinformation:
Jouni Hemberg, tel. US +1(301) 385 0841, Finland +358 50 325 9579, Obs tidsskillnaden -6 h
Styrelsens ordförande Tarja Kantola, tel. 050 555 0833