Intäkterna från Gemensamt Ansvar över två miljoner trots coronatidens begränsningar

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 fokuserade på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Trots att coronan begränsade kontaktinsamlingarna nådde insamlingsresultatet upp till samma nivå som föregående år, som också belastades av coronapandemin.

INSAMLINGENS oreviderade resultat för 2021 är 2,01 miljoner euro. Intäkterna överläts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö den 31 januari.

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps humanitära arbete i världens katastrofområden. Medlen används för att hjälpa de mest utsatta samhällena, äldre och familjer i nödsituationer orsakade av konflikter och katastrofer.

”Vi är tacksamma över att kunna stöda de mest utsatta människorna. Vi ger övergripande stöd, vilket innebär att vi efter den akuta nödhjälpen tar itu med att bygga upp framtiden för hela familjer genom att ordna utbildning och utkomstmöjligheter”, berättar Eija Alajarva, som är chef för humanitärt arbete vid Kyrkans Utlandshjälp.

Av intäkterna används 40 procent i Finland för att via Kyrkans Diakonifond och församlingarna hjälpa äldre människor i ekonomiskt trångmål och förbättra deras digitala färdigheter. I fjol samlade Gemensamt Ansvar in pengar för äldre människor med ekonomiska problem med temat Mest överraskade fattigdomen.

”Insamlingen ville ge en röst åt de människor som i sin vardag tvingas välja mellan mat, mediciner och andra basförnödenheter”, säger Eija Kilgast som är chef för medelanskaffning vid Kyrktjänst.

Insamlingen Gemensamt Ansvar har under tidigare år genomförts med bössinsamlingar och evenemang i församlingarna, vilka det inte funnits mycket av under coronaåren. I stället fördubblades användningen av digitala insamlingssätt under fjolåret. Tack vare de elektroniska insamlingssätten och den riksomfattande kampanjen kunde ett fint insamlingsresultat uppnås trots coronabegränsningarna.

De nya insamlingsformer som församlingarna utvecklat under pandemitiden gav goda resultat och var en källa till glädje mitt i coronan.

Vi är oerhört tacksamma över att församlingar och givare trodde på och stödde insamlingen också under coronatiden”, säger Eija Kilgast.

Kampanjtiden för det nya årets Gemensamt Ansvar-insamling börjar den 6 februari med temat Bidra till min morgondag. Insamlingen stöder barn och unga som lidit av den utdragna coronapandemins följder.


Eija Kilgast, chef för medelanskaffning, Kyrktjänst rf
eija.kilgast[a]kirkkopalvelut.fi, tfn 040 660 2964


Erik Nyström, kommunikationschef, Kyrkans Utlandshjälp
erik.nystrom[a]kirkonulkomaanapu.fi