Korona-ajan ehdoilla kerätyn Yhteisvastuukeräyksen tulos ylsi yli kahteen miljoonaan euroon

Yhteisvastuukeräyksen 2021 kohteena oli vähävaraisten ikäihmisten tukeminen Suomessa ja maailmalla. Korona kuritti lähikeräyksiä, mutta keräystulos ylittyi verrattuna pandemian haavoittamaan edellisvuoteen.

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN tilintarkastamaton tulos vuodelta 2021 on 2,01 miljoonaa euroa. Tuotto on luovutettu keräyksen suojelijalle, tasavallan presidentti Sauli Niinistölle.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosentilla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun kohteissa tehtävää työtä maailman katastrofialueilla. Varoilla autetaan katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä.

”Olemme kiitollisia tuesta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville perheille. Tukemme on kokonaisvaltaista, minkä vuoksi akuutin hätäavun jälkeen lähdetään rakentamaan kokonaisten perheiden tulevaisuutta koulutuksen ja toimeentulon kautta”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva.

Keräystuotoista 40 prosenttia ohjataan Kirkon Diakoniarahaston sekä seurakuntien kautta tukeen taloudellisessa ahdingossa sinnitteleville ikäihmisille sekä parantamaan heidän digitaalisia valmiuksiaan. Eniten yllätti köyhyys -teemalla Yhteisvastuu keräsi viime vuonna varoja taloudellisesti heikoissa olosuhteissa eläville ikäihmisille.

”Keräys halusi toimia niiden ihmisten äänenä, jotka arjessaan joutuvat tekemään valintoja ruoan, lääkkeiden ja muiden perushankintojen välillä”, sanoo Kirkkopalvelujen varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräys tukee lapsia ja nuoria

Yhteisvastuukeräystä on useina vuosina totuttu tekemään keräyslippailla ja seurakuntatapahtumilla, jotka nyt koronavuosina ovat olleet harvemmassa. Sen sijaan digitaalisten keräystapojen käyttö kaksinkertaistui vuoden aikana. Sähköisten keräystapojen ja valtakunnallisen kampanjoinnin myötä Yhteisvastuukeräyksen tuottoa pystyttiin koronarajoituksista huolimatta hienosti tekemään.

Pandemia-aikana seurakuntien kehittämät uudet keräysmuodot tuottivat tulosta ja ilahduttivat koronan keskellä.

”Olemme äärimmäisen kiitollisia siitä, että seurakunnat ja lahjoittajat korona-ajan keskelläkin uskoivat ja lahjoittivat Yhteisvastuuseen”, Eija Kilgast kiittää.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa 6.2. teemalla Lahjoita mulle huominen. Keräyksellä tuetaan pitkittyneen korona-ajan seurauksista kärsineitä lapsia ja nuoria. 


Eija Kilgast, varainhankinnan päällikkö, Kirkkopalvelut ry
eija.kilgast[a]kirkkopalvelut.fi, puh. 040 660 2964


Erik Nyström, viestintäpäällikkö, Kirkon Ulkomaanapu
erik.nystrom[a]kirkonulkomaanapu.fi, puh. 040 143 4464